Herkes Sorumlu

Herkes Sorumlu

Güvenlik insanın en temel gereksinimlerden biridir. ABD’li ünlü psikolog Abraham Maslow 1943 yılında “ihtiyaçlar teorisini” ortaya atmıştır. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, bir insan psikolojisi teorisidir.

Maslow, gereksinimleri şu şekilde kategorize etmiştir:
• Fizyolojik gereksinimler (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
• Güvenlik gereksinimi (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
• Ait olma, sevgi, sevecenlik gereksinimi (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
• Saygınlık gereksinimi (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
• Kendini gerçekleştirme gereksinimi (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

Belirli bir gereksinim kategorisindeki gereksinimlerin karşılanması durumunda kişi, bir üst kategorideki gereksinimleri karşılamaya yönelecektir. Bu durum kişilik gelişme düzeyini de bir üst düzeye sürükleyecektir.

Maslow’un bugün halen geçerliliğini koruyan teorisine göre güvenliğin vazgeçilmez insani ihtiyaçların başında geldiğini anlıyoruz. İnsanlar geçimlerini sağlamak için çalışmak zorundadırlar. İnsanlar güvenli ortamlarda yaşamak ve çalışmak isterler. Ülkemizde son 10 yılda 10 binin üzerinde insanımız iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmiş, 15 bini de sakat kalmıştır. Bu rakamlar bizi Avrupa birincisi ve aynı zamanda dünya üçüncüsü yapıyor.

Gelişmiş ülkelerin 70’li yıllarda uygulamaya koyduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Türkiye’de 2012 Haziran ayında yasalaştı. İş güvenliği yasasının eksiklikleri olmasına rağmen onaylanması doğru bir karardır. Bu saatten sonra ister devlet ister işçi, işveren olsun her kesim üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmalıdır. Yeni yasa her kesime özellikle de iş güvenliği uzmanlarına çok ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Yeni yasa ile birlikte, çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde eğer ihmali varsa iş güvenliği uzmanlarının yetki belgeleri askıya alınabilecek. Bu nedenle iş dünyası içinde bulunan tüm aktörlerin sorumluluk bilinci, iş ahlakı en üst seviyede olmalıdır.

Herkese güvenli ve sağlıklı iş ortamı dileklerimle…