İş Başı Konuşmaları

İş Başı Konuşmaları

Güvenli bir ortamda çalışmak her işçinin en doğal hakkıdır. İş yeri ve iş güvenliği sadece işçiyi değil, işvereni de garanti altına alır. Ne yazık ki ülkemizde sıkça görülen iş kazalarında yılda bine yakın işçimiz hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. İş kazalarını azaltmak ve iş güvenliği bilincini aşılamak adına işçilerin işe başlamadan önce sorumlu yöneticileri tarafından kısa bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir. İlk defa ABD’de ortaya çıkan ve “Toolbox Talks” (İş başı konuşmaları) adı verilen bu bilgilendirme toplantıları uyarıcı nitelik taşıması açısından son derece önemlidir. İşin risklerinin, olabilecek tüm olumsuzlukların sesli olarak düşünüldüğü, katılımcıların tümünün fikrinin alındığı ve olumsuzluklara karşı çözümlerin üretilip anlatıldığı, öğretildiği toplantılardır. Bu toplantılardaki ana amaç, işgücü kayıpsız verimli ve güvenli çalışma ortamını sağlamaktır. Dergimizin bu sayısından itibaren siz değerli okuyucularımıza iş başı konuşmalarından örnekler sunacağız.

İş Güvenliğinin 3 Temel Öğesi

İş Güvenliği sadece kurallara uymaktan ibaret değildir. Bu hem iş esnasında, hem iş dışında Tavır, Davranış biçimi ve İş Güvenliği üzerindeki kontrol bütününden meydana gelmektedir. Tavır, sizin zihni idrakiniz, yani sizin olaylara yaklaşımınız demektir. Davranış biçimi, sizin belirli durumlara karşı olan hareket ve tepkilerinizdir. Kontrol, iş yerinde güvenli şekilde çalışabilmek, çevreyi koruma yöntemidir. Tavır, Davranış biçimi ve Kontrol iş randımanını ve güvenliği arttırır.

Tavır

Emniyet konusuna gelince, tavır onun tümünü oluşturmaz, fakat onunla çok yakın bir ilişkisi vardır. Olumlu tavır, çalışma esnasında devamlı dikkatli ve konsantre olma, emniyetli çalışma kuralları ve ilkelerine bağlı kalma, ciddiye almama ve tecrübeye güvenerek kuralları ihmal etmekten kaçınmak demektir.

Davranış Biçimi

İş yerinde kazaların önlenmesi için sizin hareketleriniz son derece önemlidir. Emniyet ilkeleri ve kurallarını uygulama, acele etmeden çalışma, kişisel korunma ekipmanını kullanma, yaptığınız iş hakkında soru sorma ve bütün bunlar güvenli davranış biçimleri içine girmektedir.

Kontrol 

Siz tehlikeli koşulları tespit ederek onları yok etmek veya azaltmak üzere gerekli tedbirleri uygulama sorumluluğunu taşımaktasınız. Bütün günlük işlerinizi dikkatli şekilde planlamalısınız ve her işi bu planlara uygun şekilde gerçekleştirmelisiniz. İş yerinizi temiz ve düzenli şekilde tutmalısınız. Herhangi arızalı donanım, havalandırma veya sizin sorumluluğunuz altında olmayan potansiyel tehlikeleri tespit ettiğinizde kendi süpervizörünüze haber vermelisiniz. Herhangi tehlikeli koşullar tespit edildiğinde, diğer işçilerin de bu tehlikelerden kendilerini, malzemeleri, ekipmanı ve başkalarını koruma amacıyla önleyici tedbir uygulamaları için haberlendirilmelidir.

İş Güvenliğinin Anlamı Nedir?

1. İş Güvenliği: İşinizi tümüyle anlamanızdır. Atacağınız her adımı bilmenizdir. Hatalarınızın kendinize ve şirketinize pahalıya mal olacağının farkına varmanızdır.

2. İş Güvenliği: Doğru kararı vermenizdir. Şansa asla güvenmemenizdir. Beklenmeyen durumlarla başa çıkmak için hazırlıklı olmanızdır. Rutin faaliyetlerinizi gerçekleştirirken uyanık olmanızdır.

3. İş Güvenliği: Kendi refahınız için size bağlı ailenizi ve sizi istihdam eden şirketinizi dikkate almanızdır.

4. İş Güvenliği: İşinizi yaparken HER DAKİKA şirketiniz tarafından konulan iş güvenliği kurallarını hatırlamanız ve uygulamanızdır.