İş Kazalarının Nedeni Güvensiz Hareketler

İş Kazalarının Nedeni Güvensiz Hareketler

İş Kazalarının Nedeni Güvensiz Hareketler

MESS üyesi işyerinde istihdam edilen toplam 120.776 çalışana ilişkin 2010 yılını içeren araştırma oldukça önemli bilgiler içeriyor. Araştırma sonuçları, MESS üyesi işyerlerinde iş kazası ve bu kazlar sonucu yaşanan kayıp işgünü oranlarının azaldığını ortaya koymuş. Araştırmada ölümle, maluliyetle, sürekli ve gecic işgörmezlikle sonuçlanan kazaların yanı sıra “İşgünü kaybı yaratmayan” basit iş kazaları da istatistiklere yansıtılmış.

Sonuçlara göre; 2010 yılında MESS üyesi işyerlerinde 4.918 iş kazası yaşanmış, 11 meslek hastalığı tespit edilmiştir. Çalışanların yüzde 4,1’i iş kazasına maruz kalırken, erkek çalışanların yüzde 4,4’ü, kadın çalışanların yüzde 0,7’si iş kazası geçirmiş. Yaşanan iş kazaları sonucunda yaklaşık 88 bin kayıt işgünü kaydedilmiş. İş kazalarının bölgelere göre dağılımına baktığımızda, kazalarda en fazla gün kaybı İstanbul bölgesinde meydana gelmiş ve bunu Ankara, Bursa ve İzmir bölgeleri takip etmiştir.

Araştırma sonuçları, “En fazla iş kazasının haftanın ilk iş günü olması nedeniyle tatil rehavetinin yaşandığı pazartesi günleri olduğunu” ortaya koymuştur. MESS Üyelerinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri” araştırmasına göre, iş kazalarının yüzde 78’i, “Güvensiz Hareketler, dikkatsiz çalışma ve kişisel koruyucu kullanmama” gibi nedenlerden meydana gelmiş.