Kimyasal Maddelerin Depolanması

Kimyasal Maddelerin Depolanması

Kimyasal Maddelerin Depolanması

Teknik, Emniyet, Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri

Tanım Kimyasal Madde

Birbirleri ile veya diğer maddelerle temas ettiklerinde; ısı, ışık, ses, basınç etkilerinin bir veya birkaçını oluşturarak kimyasal reaksiyona giren maddeler.

Depo Özellikleri

1. Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağrımsız bir bölüm olmalıdır.

2. Deponun taban, tavan ve duvarları yanmaz malzemeden olacaktır.

3. Tavan ve pencereler herhangi bir basınçtan kolay dışa açılır kanatlı kapı olacak

4. Bütün kapı ve pencereler dışa açılır olacak, sürgülü kapılarda ayrıca dışa açılır kapı olacaktır.

5. Depo tabanı içine konacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

6. Depo tabanı yangın halinde kullanılacak su ve benzeri söndürücüleri akıtacak özellikte drenaja sahip olmalıdır.

7. Depo tabanında depolanan farklı özellikte maddelerin birbirine temas etmemesi için, farklı maddeler drenaj yolları ile ayrılmış bölümlere konmalıdır.

Depo Elektrik ve Havalandırılması

1. Kimyasal madde depoları içinde tercihen elektirik tesisastı bulunmamalı, aydınlatma ışık dışarıdan yansıtılarak yapılmalıdır.

2. İçiride elektrik tesisatı bulunması zorunlu ise tamamen expruf ve kapalı sistem olmalıdır.

3. Kimyasal madde depolarının havalandırmaları hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır.

4. Cebri çekişli havalandırma sistemlerinde elektrik motorları ex. olmalıdır.

Kullanım

  • Kimyasal maddeler depodan ancak günlük ihtiyaç kadar alınmalıdır. Kullanım yerlerinde bir günlük ihtiyactan fazlası bulundurulmamalıdır.
  • Eğer günlük kullanım miktarları çok fazla ise kullanım yeri yanında ikinci bir ara depo oluşuturularak fazla malzeme burada depolanmalı ve saatlik kullanıma göre alınmaldır.
  • Boş olan kimyevi madde teneke ve kaplar en az doluları kadar tehlikelidir.
  • İçlerinde devamlı çözücü buharı bulunan boş kaplar, kullanım yerlerinde biriktirilmemeli, işi bitenler derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Depolama Düzeni

  • Depoda boya hammaddeleri ve çözücüler ayrı bölmelerde depolanmalı, herhangi bir sızıntı halinde birbirleri ile karışmamaları için gerekli drenaj tedbirleri alınmış olmalıdır.
  • Depoların yangın savunma sistemleri içinde depolanan malzemenin özelliklerine uygun olmalıdır.
  • Depo dışında ve uygun bir mesafede, depo içinde nelerin bulunduğu, herhangi bir yangın halinde hangi malzeme ve yöntemlerle, ne şekilde müdahale edileceği bilgilerini ihtiva eden bir uyarı levhası konulmalıdır.