İş Sağlığı ve İş Güvenliğiyle Boya Sanayii

İş Sağlığı ve İş Güvenliğiyle Boya Sanayii

Boya tüm çeşitleriyle hepimizin çok yakından tanıdığı ve sürekli olarak kullandığı bir sanayi ürünü. Boya kullanımı sırasında biz tüketicilerin hiç önemsemediği ve incelemeye bile gerek duymadığı ürün ambalajlarında bulunan bilgiler, tüketici ve çevre güvenliğini sağlamak için hazırlanıyor. Boya ürün halinde tüketiciye sunulurken, kullanımı sırasında uyulması gereken güvenlik ve sağlık bilgilerinin (R, S numaralarının) ambalaj üzerinde bulunan etikette yer alması zorunludur. Bu bilgiler bize kullandığımız ürünün “parlayıcı, yangına neden olan, toksik, zararlı ve aşındırıcı” olduğunu bildirmekte, birlikte alacağımız önlemler hakkında da “açık ateş yanında bulundurma, çocukların ulaşamayacağı yerde sakla, deri ve göz temasından sakın, çalışırken uygun maske, eldiven, gözlük kullan” gibi daha birçok uyarıda bulunmaktadır.Ambalajda yer alan bilgi ve uyarılara uymadığımız zaman karşılaşacağımız sağlık ve güvenlik risklerini etiketlerden çok net olarak görebiliriz.

İstatistikler ne diyor?

Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 2006 yılında 79.027 iş kazası, 574 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, iş kazalarından 1.592’i meslek hastalıklarından 9’u ölümle sonuçlanmıştır. 2006 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise, 1.895.235’tir. Kimya sanayi iş kolunda iş kazaları ve meslek hastalıklarını, sürekli iş göremezlik sürelerinin faaliyet gruplarına göre dağılım cetvelinden incelendiğinde ise; 1.129 iş kazası ve 5 meslek hastalığı gerçekleşmiş ve bunlardan 6’sı ölümle sonuçlanmıştır. Bu rakamlar sadece SSK’ya kayıtlı olanları kapsamaktadır. Bunun yanında kayıt dışı çalışanların SSK istatistiklerine yansımayan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kayıpları da eklenebilir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar, ülke ekonomisi açısından çok önemli boyutlara ulaşmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından 2005 yılında yapılan “Boya Üretimi Yapılan İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Proje Denetimi” sonunda Ağustos–2005 tarihinde yayınlanan rapor bazı gerçekleri göz önüne sermektedir. Proje kapsamında yapılan denetimlerde 427 boya üretimi yapan iş yerinde saptanan noksanlıklardan önemli olanları incelendiğinde proje çalışmasının sonuçları çok çarpıcıdır. Bu da bize işverenlerin kendi işyerlerinde var olan riskleri bilmediklerini, acil durumlara karşı hazırlıklı olmadıklarını, çalışanların sağlık ve güvenlikleriyle ilgili önlemleri almadıklarını göstermektedir. Bu işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini, yasal yükümlülüklerini bilmemekte ve çalışanlarının sağlığı ile kendi işletmelerinin güvenliğini sağlayacak önlemleri almadıklarını, tüm bunların iş kazaları ve meslek hastalıklarına davetiye çıkardıkları sonucuna varılabilir.

Boya sanayinde İSG açısından alınacak önlemler ve çalışmalar

Boya sanayinde işverenler ve tüm çalışanlar, çalışma ortamının ne büyük riskler taşıdığını, çalışanların hangi tehlikelere maruz kaldığını, kesin önlemler alınmadıkça kaza ve meslek hastalıklarının üstesinden gelmenin gerçekten zor olduğunun bilincinde olmalı ve gerekiyorsa çalışma sistemlerini yeniden yapılandırmalıdırlar. Ekonomik gelişmeler ana amaçlarına, ancak insanlara ve onların sosyal refahları üzerine odaklandığı zaman ulaşabilir. Çalışma yaşamının kalitesini sağlayan etmenlerden biri olan iş sağlığı ve iş güvenliği alanında sanayi üzerine düşen yasal yükümlülük ve sorumluluklarını karşılayabilecek şekilde organizasyon yapılanmalı ve sanayinin her dalında sistemli bir çalışma sergileyebilmelidir.

Boya sanayinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında sorumlulukları büyüktür. En başta sağlıklı ve güvenlikli iş uygulamalarını, çalışanların/ziyaretçilerin kişisel güvenliğini, çevrede mal/can korumasını sağlayabilmek için sağlık, güvenlik ve acil durum plan/programlarını oluşturmalı, acil durum karşısında tüm personelini koordine etmeli, özellikle kimyasal tehlikelere karşı eğitim, bilgi ve malzeme sağlayabilmelidir.