Bir Tekstil İşletmesinin Boyahane Bölümündeki Kritik Makinelerin Analizi ve Bakım Planı Önerisi

Bir Tekstil İşletmesinin Boyahane Bölümündeki Kritik Makinelerin Analizi ve Bakım Planı Önerisi

Sıla Temel 1
Didem Türkmen 2
Onur Emre Kundakçı 3
Aşkıner Güngör 4

Özet

Bakım yönetim sisteminin temel hedefi; işletme bünyesinde yer alan kaynakların (insan, makine, tesis, donanım, malzeme, para) en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, bakım personelinin çalışma verimini arttırmak, beklenen ve beklenmeyen arızaları sıfıra yaklaştırmaktır. Bu çalışmanın amacı, bir tekstil işletmesinin boyahane birimindeki kritik makineleri analiz etmek ve bu makineler için bir bakım planı oluşturmaktır. Kritik makinelerin tespit edilmesinde FMEA analizi ve Toplam Ekipman Etkinliğinden yararlanılmıştır. Belirlenen kritik makineler için bakım planlarının oluşturulması amacıyla, geçmiş verilerden yararlanılarak, makine duruşlarına neden olan arızaların dağılımları incelenmiştir. Elde edilen dağılımların periyodik bakım uygulamalarına uygun olduğu gözlemlenmiştir.

Makine duruşlarına neden olmayan, fakat ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek küçük arızaların engellenmesine yönelik önleyici bakımlar da planlara dâhil edilmiştir. Çalışma, sektörel bir örnek sunarak uygulama alanının gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Boyahane, Periyodik Bakım, FMEA Analizi, Toplam Ekipman Etkinliği

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

 

1 – Endüstri Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, sila.temel1251@gmail.com
2 – Endüstri Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, didemturkmenn7@gmail.com
3 – Ozanteks Tekstil San. ve Tic. AŞ., onur.kundakci@ozanteks.com.tr
4 – Endüstri Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, askiner@pau.edu.tr