İnşaat işçileriyle ilgili ILO şartı Meclis’te kabul edildi

İnşaat işçileriyle ilgili ILO şartı Meclis’te kabul edildi

İnşaat sektörü çalışanlarına uluslararası standartlarda yeni güvenceler kazandırmayı amaçlayan uluslararası anlaşma Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis, son dönlerde inşaat sektöründe yaşanan kazalar ve işçi ölümlerinin ardından ILO’nun, inşaat işleriyle ilgili uluslararası standartları belirleyen “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”ni onayladı.

Sözleşmeyi onaylayan her üye, güvenlik ve sağlık için mevcut risklerin değerlendirilmesi konusunda, sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yürürlüğe koymayı taahhütte bulunuyor.

Sözleşme, bir işçinin güvenliği ve sağlığı için yakın, ciddi bir tehlikenin olduğunu düşünmesi için haklı bir nedeni olduğunda, bu tehlikeden sakınma hakkını amirine derhal bildirme yükümlülüğünü öngörüyor.

Sözleşme hükümlerine göre, iskele ve merdivenler, mevzuata uygun inşa edilecek. İşçilere kaza riskine ve sağlığa zarar verecek risklere karşı yeterli koruma sağlanacak. İşveren, işçilere yapılan işin niteliğine göre, uygun donanım ve kıyafetleri sağlamakla yükümlü olacak.