Hazır Gıdalara Dikkat

Hazır Gıdalara Dikkat

Yönetmeliklere göre, gıda üreten ve satan işyerlerinde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıp taşımadıldannın kontrol edilmesi gerekiyor. Uzmanlar bu tahlillerin düzenli olarak yapılması gerektiğini, hastahldann önceden belirlenmesi için çok önemli olduğunu belirtiyorlar.

Her sektörde karşımıza çıkan merdiven altı firmalann maalesef bu alanda da faaliyet gösterdiğini söyleyen uzmanlar bu konuda her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini işverenlerin bu tür firmalara rağbet etmemeleri gerektiğini söylemektedirler. Tahlillerin düzenli olarak yapılmasını öneren uzmanlar bunun yanı sıra hizmet içi eğitimlerle temizlik ve kişisel duyarlılık konusunda personelin bilgilendirilmesinin de gerektiğine dikkat çekmektedirler.

Gıda üretimi ve satışı yapılan yerlerde çalışan personelin ağız ve dışkı yoluyla bulaşabilen bakteri, mikrop ve virüsleri taşımamalan gerekiyor. Bulaşıcı maddelerin kirli su ve besinler aracılığı ile ağız yoluyla geçtiği bilinmektedir. Aksırırken, öksürürken, konuşurken ağızdan çıkan damlacıldar yoluyla verem, boğmaca ve başkaca solunum yolu hastalıkları bulaşabilmektedir.

Tarım Bakanlığı Yönetmeliklerine göre gıda ve gıda ile temas eden malzemelerin üretiminde çalışacak personelin sağlık raporu alması gerekiyor. Çalışanlannda düzenli olarak kontrolden geçirilip, sonuçlann sağlık karnelerine işlenmesi gerekmektedir. Söz konusu kontrollerin yapılıp yapılmadığının denetlenmesi Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Kontrollerde taşıyıcı oldukları belirlenenlerin tedavileri bitip sağlam raporu almadan çalıştınlmaması gerekmektedir. Ateşli hastalığı, cilt hastalığı ya da ishali bulunanlann zaman geçirmeden sağlık kurumlanna sevk edilmesi gerekmektedir.

İş yerinde personeli bu konuda eğitmek ve gerekli hijyeni sağlamak işverenin yükümlülükleri arasındadır. Çevrenin temiz tutulması, nemli bırakılmaması, mikroplann yaşama alanlarını oldukça lusıtlayacaktır. Çalışma alanına yeterli güneş ışığı giriyorsa, havalandırma iyiyse, klımaların filtreleri belli periyotlarla değiştiriliyorsa, tuvalet kullanımı ile ilgili eğitimler veriliyorsa işletme üzerine düşeni yapıyor demektir. Hastalık tanısı konulan kişilerin tedavisi bitene kadar gıda ile temas edemeyeceği başka birimlerde çalıştınlması da önleyici bir yöntemdir.

Galoş giyen biri aynı galoşla hem yemek yapılan yere hem de lavaboya giriyorsa bir sorun var demektir.

İstanbul’da 2006 yılı sonu itibarı ile 5 bin 29 işyeri Gıda üretim iznine sahip bulunmaktadır. Bu firmalardan 2 bin 84 ü 2007’nin ilk üç ayında denetlendi. Denetlemeler sonunda iş yerlerinde çalışanlann portör muayene kontrol kartlan bulunmayan 32 firmaya cezai işlem uygulanmıştır.

Gıdalardan hangi hastalıklar bulaşır…

Gıda üretimi ve satış yerlerinde çalışan personelin, tifo, salmonellozis, paratifo, basilli dizanteri, amipli dizanteri, kolera, stafilokoksik gıda zehirlenmesi, bacillus cereus zehirlenmesi, botulismus, askariazis, oksiurazis, teniazis, giardiazis, hidatidozis, hepatitis A ve E,poliomyelitis, özel durumlarda tüberküloz, strptokok enfeksiyonları, leptospiroz, şarbon, toksoplazma, ankilostoma gibi virutik, bakteriyel ve paraziter hastalıkları taşıyor olması tehlikelidir. Hepatit B,hepatit C ve HİV virüsü (AİDS) ile enfekte kişiler besinlerle bulaşma açısmdan tehlike arz etmez.