İnşaatlarda sivil halkın korunması

İnşaatlarda sivil halkın korunması

-Yapı iskelesi kurulmadan önce insanlar tarafından kullanılan yol,kaldırım gibi alanlardan sorumlu yetkili otorite ile irtibata geçirilmelidir.

– Yapı iskelesi, malzemelerin düşmesini engelleyecek şekilde (kafes, perde, vb) tasarlanmalıdır.

– Tehlikenin yüksek olduğu yıkım ve benzeri işlemlerde, cephe temizlilderinde korunaldı yürüme yolları gibi ilave önlemler alınmalıdır.

– Şehir merkezleri gibi kalabalık alanlarda, yapı iskelelerinin kurulma ve sökülme işlemleri saki zamanlarda yapılmalıdır.

– Yapı iskelesinin kurulması ve sökülmesi sırasında insanların zarar görmemesi için yapı iskelesinin etrafina uygun engel ve işaretler konulmalıdır.

– Yapı iskelesine izinsiz girişler engellenmelidir.

– Malzeme ve çöpleri kaldırmak için mekanik vinç veya çöp bacası kullanılmalıdır.