Çevre Karnemiz Zayıf Dolu

Çevre Karnemiz Zayıf Dolu

Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen Rio+20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi çevre sorunlarına ortak bir strateji geliştirmekte yine büyük oranla başarısız oldu. Ancak zirve sırasında masaya getirilen bazı kayda değer öneriler de vardı. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Matt Prescott, ülkelerin çevre konusundaki performanslarının nasıl değerlendirilebileceği sorusuna finans  dünyasında Standart&Poors veya Moody’s gibi kredi derecelendirme  kuruluşlarının sistemine benzer bir not çizelgesi projesini açıkladı. Çevre Değerlendirme Kuruluşu adını verdiği çalışmaya göre ülkelere kişi başına düşen karbon emisyonu, koruma altındaki doğal alanlar, ormanlar, nesli tükenen canlıların korunması gibi farklı alandaki veriler üzerinden puan vermek mümkün.

Prescott’ın G20 ülkeleri arasında yaptığı sıralamaya göre en çevreci ülke A+ nota alan Almanya. Türkiye, BBB- notuyla, Arjantin ve Meksika’nın ardından 12’nci sırada. Listenin sonunda BB- notu alan Hindistan ve Suudi Arabistan bulunuyor. Prescott’ çizergesinin en uygun ve doğru verilerin belirlenmesiyle pekiştirilebileceğini belirtiyor. İkinci sorun ise hangi amaçla kullanılabileceği. Nitekim çevre notunun, ancak kredi notları gibi somut etkileri olursa dikkate alınabileceği vurgulanıyor.