Greenpeace Akkuyu ÇED Raporuna İtiraz Etti

Greenpeace Akkuyu ÇED Raporuna İtiraz Etti

Greenpeace, Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasına yasal itirazda bulundu. İtirazda, ÇED dosyasının hukuka aykırı olduğunu belirtiliyor.

Greenpeace, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyası’nın Rosatom’a iade edilmesi için ÇED dairesine yasal başvuru yaptı. İtirazın nedeni, santrali kurması planlanan Rosatom firmasının hazırladığı dosyanın yasal gereklilikleri karşılamaması ve içeriğinin yetersiz olması. Akkuyu nükleer santrali için hazırlanan ÇED raporunun ciddiyetten uzak olduğunu söyleyen Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Cenk Levi, “Akkuyu ÇED Başvuru Dosyası, bizzat Bakanlık tarafından hazırlanan Rehber’de
belirtilen içerikten yoksun. Bu belge son derece önemli konularda hiçbir bilgi ve belge içermiyor ve bu haliyle de ÇED sürecinin başlatılması için yeterli değil. Kaldı ki Mersin’de halkın yüzde 70’i nükleer santral istemiyor. Böyle bir durumda halkın katılımından söz etmek mümkün değil.Bu hukuksuz ÇED süreci bir an önce iptal edilmelidir” dedi.

Greenpeace’in ÇED Başvuru Dosyası’na Yaptığı Hukuki İtirazın Gerekçeleri Çevre Bakanlığı tarafından, çevresel etki değerlendirme dosyaları için oluşturulan rehberler arasında nükleer enerji santralleri ile ilgili rehber de bulunuyor. Bu rehberde, “ÇED Başvuru Dosyası”nın neleri içermesi gerektiği açık bir şekilde ele alınıyor. Ancak Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Başvuru dosyasında bu rehberde sözü edilen konuların pek çoğu yer almıyor.

Rehber’e göre, “Teknoloji Alternatifleri” başvuru dosyasında yer alması gerekiyor. Ancak başvuru dosyasında farklı reaktör tipleri üzerinden bir değerlendirme yok. Bu konu tamamıyla es geçiliyor ve neden bu reaktör tipinin “uygun bulunduğu” anlaşılmıyor.

Rehber’de yer verilen ‘eylemsizlik’, yani projenin gerçekleşmemesi ihtimali Akkuyu başvuru dosyasında yer almıyor. Bu maddeye göre, Nükleer enerji santralinin gerekli olup olmadığının değerlendirilmesi için enerji tasarruf ve yönetim önlemlerinin uygulanması ve enerji verimliliğinin arttırılması için kullanılabilecek yöntemler araştırılmalıdır. Ancak Akkuyu ÇED Başvuru dosyasında, bu konu başlığı yok. Başvuru dosyasında, tesisin “gerekli” görüldüğü ifade ediliyor ancak. neden gerekli görüldüğü bilimsel bir çalışma şeklinde ortaya koyulmuyor.

Rehber’de “Etkiler” başlığı altında yer verilen “Santralin Hizmetten Çıkarılması ve Sökümü (Kapatma Sonrası)” etkiler Akkuyu Başvuru Dosyası’nda yer almıyor. Başvuru dosyasında yalnızca inşaat ve işletme aşaması etkilerine yer veriliyor. Rehberde yer verilen ve son derece önemli olan bir bölümün Başvuru dosyasında yer almaması, tek başına Başvuru dosyasının “uygunsuzluğu” için yeterli sebep oluşturuyor.

Greenpeace Akdeniz, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi”ne ilişkin Akkuyu’da yapılacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkın katılımı toplantısına dair süreci takip etmek üzere Mersin Akkuyu’da olacağını da duyurdu.