Bilim Dünyasının Gözleri, Türkiye’nin Tehdit Altındaki Zengin Doğasına Çevrildi

Bilim Dünyasının Gözleri, Türkiye’nin Tehdit Altındaki Zengin Doğasına Çevrildi

Başyazarlığını KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu’nun yaptığı ve 11 üniversiteden konusunda uzman 13 bilim insanının iki yıl boyunca emek verdiği “Turkey’s Globally Important Biodiversity in Crisis – Türkiye’nin Küresel Ölçekte Önemli Biyolojik Çeşitliliği Krizde” makalesi, saygın doğa koruma bilim dergisi Biological Conservation’ın Aralık 2011 sayısında yayınlandı. 21,000 kelime ve 247 referanstan oluşan çok kapsamlı ve güncel bu makale, gerek ülkemizin dünya çapındaki biyolojik çeşitliliğini tek bir yayında özetlemesi, gerek şu an Türkiye’nin doğasını tehdit eden güncel sorunları irdelemesi ve gerekse Türkiye’de doğa koruma için bir acil eylem planı oluşturması açısından büyük bir kitleye hitap  diyor. Makale, bilim insanlarının yararlanabileceği önemli bir akademik referans olmanın yanı sıra, öğrencilerden yöneticilere, ilgili vatandaşlardan devletin farklı birimlerindeki karar vericilere kadar uzanan çok geniş bir hedef kitleye Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği, yaşam alanları (habitatları), yaban hayatı, çevre sorunları ve doğa koruma ihtiyaçları ile ilgili kritik bilgiler, kaynaklar ve çözüm önerileri sunuyor.

Dünyanın üç biyolojik çeşitlilik sıcak noktasının (Akdeniz, Kafkas ve İran-Turan) yüzölçümününnhemen hepsini kapladığı tek ülke konumundaki Türkiye’nin dünya çapındaki bitki, memeli, kuş, böcek, kelebek, sürüngen, amfibi, balık, vb. çeşitliliğini ortaya koyan makale, özellikle de son yıllarda hızla artan ağır doğa ve yaban hayatı tahribatının sebeplerine de odaklanıyor. Doğal alanların yok edilmesi, korunan alanların azlığı, kötüye giden çevre politikası, kontrolsüz yapılaşma, yanlış su politikaları, baraj ve hidroelektrik santral inşaatları, sulak alanların kurutulması, erozyon, kirlilik, aşırı otlatma, orman yangınları, istilacı türler, küresel iklim değişikliği, kaçak avcılık ve diğer çevresel tehditler detaylı bir şekilde anlatılıyor. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında Türkiye’nin dünyada 163 ülke arasında 140. seçildiğine, korunan alanlarımızın dünya ortalamasının çok altında olduğuna, doğa korumada ülkemizin hak ettiği seviyeye gelmesi için halk ve devletin yapması gerekenlere ve sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma mücadelesine de yer veriyor. Özet olarak bu önemli yayın, Türkiye’nin dünya çapındaki biyolojik çeşitliliğini genel hatlarıyla tanıtmayı, daha fazla araştırma gereken bölgeleri ve canlı gruplarını tespit etmeyi, doğal zenginliğimizi tehdit eden faktörleri özetlemeyi ve de Türkiye’de doğa korumanın hak ettiği seviyeye gelmesi için acilen yapılması gerekenleri vurgulamayı amaçlıyor. Bu nedenlerden dolayı da, Türkiye’nin doğasıyla, yaban hayatıyla ve doğasının korunmasıyla ilgilenen herkes için kapsamlı ve güncel bir kaynak oluşturuyor.