İşyerlerinde Acil Durum Sistem Yönetiminin (ADYS) Uygulanması

İşyerlerinde Acil Durum Sistem Yönetiminin (ADYS) Uygulanması

İşyerlerinde Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) kurulmasının insan hayatı veçevrenin en üst düzeyde korunması açısından çok önemli veinsani bir ödevdir. Bu sistemin ciddi bir şekilde uygulanmasıyla ölümler, yaralanmalar ve maddi hasarlar azaltılabilir.

Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) afet ve acil durumlar öncesi, anı ve sonrasında etkin bir yönetimi gerçekleştirerek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla tanımlanmış bir sistemdir. İşyerlerinde risk, olasılık ve zayıflıkları tespit etmek; kurumsal organizasyonu kurmak; riskleri, zayıflıkları gidermek; kişileri bilgilendirmek ve eğitmek üzerine kurulan bir programdır. Konuyu kurum politika ve kültürüne taşımak, acil durumları yönetmek, zararları azaltmak, yasal mevzuata uymak amacıyla oluşturulan yönetim sistemidir. İşyerlerinde ADYS oluşturmak yasal zorunluluklar bir tarafa insanların hayatını ve çevremizin korunması için bir ödev olarak düşünülmelidir.

Koluman Motorlu Araçlar’da ADYS Uygulaması

Koluman Motorlu Araçlar Tic. Ve San. A.Ş. otomotiv sektöründe hizmet veren sektöründeki tüm işyerleri gibi acil durumlardan yüksek oranda etkilenebilecek bir işyeridir. Bu işyerinde ADYS oluşturulmasında yapılan işlemler ve uygulama pratikleri hakkında bilgi vererek konunun önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Koluman Motorlu Araçlar Balgat ve Gölbaşı üzere 182 büro ve servis çalışanından oluşan her işyeri gibi tüm tehlikeli durum ve afetlerden etkilenme olasılığı olan bir işyeridir. Kurum bu konuda ADYS oluşturma ve acil eylem planı oluşturma kararı almıştır.

 • Bu nedenle ilk aşama olarak her bölümden 1 kişi seçilecek şekilde 11 kişilik bir acil durum ekibi oluşturulmuştur. Acil durum ekibinin ilk yardım ekibi üyelerinden 3 üye; yangın söndürme ekibinden 2 üye alınarak oluşturulması uygun görülmüştür.
 • Acil durum ekibi tarafından iş yerinin risk değerlendirme raporu göz önüne alınarak oluşabilecek tehlikeli durumlar ve zayıflıklar tespit edilmiştir.
 • Buna bağlı olarak acil eylem planı oluşturulmuş ve işyeri iç yönetmeliğine bağlı olarak yayınlanmıştır.

İşyerimizde Acil Eylem Planı Gerektirecek Durumlar ve Yapılan Çalışmalar

 • Yangın
 • Deprem
 • Sel baskını
 • İş kazaları
 • İşyerimizi dışarıdan tehdit eden kaza ve yangınlar
 • Sabotaj
 • Radyoaktif kirlenme
 • Hava saldırıları
 • Yıldırım düşmesi

olarak tanımlanmıştır.

 • Oluşabilecek bu durumlar için alınacak önlemler tespit edilmiş ve korunma planları oluşturulmuş ve yayınlanmış; çalışanların bu planlara uygun koşulları hazırlamaları sağlanmıştır.
 • Acil durumlarda aranacak telefonların listesi hazırlanarak işyerinin herkesin görebileceği uygun yerlere asılması sağlanmıştır.
 • ADYS oluşturulması ile ilgili iş güvenliği uzmanımız tarafından Balgat ve Gölbaşı Servis çalışanlarına eğitim verilmiş; bu eğitim belgelendirilmiştir.
 • Acil durum ekibi tarafından acil durum tatbikatı yapılması planlanarak, bunun için bir senaryo tespit edilmiştir. Acil durum tatbikat plan çizelgesinde bu senaryo her 2 servis için belgelenmiştir.
 • Balgat servisinde yangın; Gölbaşı servisinde ise patlama ve yangın senaryo planında belirlenmiştir.
 • Serviste acil durum oluştuğu anda servis sireni çalınması ile beraber tüm ekipler bina boşaltılması; yaralıların kurtarılması; ilk yardım; acil telefonların aranması ve yangın söndürme işlemlerini plan dâhilinde ve koordinasyon içinde gerçekleştirmişlerdir.

Acil durum tatbikatından sonra alınan geri bildirimlerde tüm personelin memnuniyeti izlenmiştir. Konuya ilgi, alaka ve katılımın fazlalığı dikkatimizi çekmiştir. Geri bildirimlerde çalışanların çoğunun öğrendiklerini aile ve yakınları ile paylaştıklarını ifade etmeleri bizim için çok sevindirici oldu.

Modern afet ve acil durum yönetiminin 4 evresi olan zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmedir. Acil durumlarda yerleşim bölgelerinden daha fazla riskli durum ve tehlike oluşturan sanayi ve işyerlerinde ADYS yönetiminin ciddi bir şekilde ele alınmasının ölümler, yaralanmalar ve maddi hasarları azaltacağı gerçeğinden yola çıkarak bu sistemi işyerimizde uyguladık. İşyerlerinde ADYS kurulmasının insan hayatı ve çevrenin en üst düzeyde korunması açısından çok önemli ve insani bir ödev olduğu kanısına vardık.