Makine Tehlikelerinin Tanımlanması ve Risk Kontrolü

Makine Tehlikelerinin Tanımlanması ve Risk Kontrolü

Makine ve ekipmanlar hareketli parçalardan oluşup işyerinde el, parmak kırılmaları, yanık, kesik ve körlük gibi yaralanmalara sebep olacak potansiyele sahiptirler. Operatörler her gün 5 ortak tehlike ile karşı karşıyadır; dönen parçalar, keskin kenarlı ve sivri parçalar, sıkıştıran parçalar, ezen parçalar ve uçan parçalar. Bu tehlikeler öncelikle ortadan kaldırılmalı (mühendislikle) ya da kontrol altına (idari ve temel koruyucu ekipmanla) alınmalıdır. Makine ve ekipmanının yaralanmaya sebep olacak parçaları makinenin koruyucuları tarafından kontrol altına alınır ve çalışanları yaralanmalardan korumak için gereklidir. Bu program tüm çalışanları tarafından ve öncelikle sabit makine ve ekipmanlarda uygulanır.

Mühendislik Kontrolleri (Makine Koruyucuları)

Operatörleri mekanik tehlikelere karşı korumak için makine koruyucuları aşağıdaki genel ihtiyaçları karşılamalıdır:

Teması önlemek: Koruyucular operatörün elini, kolunu ya da vücudunun diğer parçalarını makine ve ekipmanın hareketli parçalarıyla olan temastan korumalıdır.

Güvenlik: Operatör makine ya da ekipmanın koruyucularını kolayca yerinden çıkaramamalıdır. Koruma etkisiz olmamalıdır. Koruyucular ve emniyet üniteleri normal çalışma koşullarına dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Düşen nesnelerden koruma: Makine koruyucuları, makinenin hareketli kısımlarına düşecek bir parçadan makineyi korumalıdır. Örneğin çalışan makinenin hareketli bölümlerine düşecek bir anahtar kırılmalara veya birilerinin yaralanmasına sebep olabilir.

Yeni tehlike yaratmama: Bir makine koruyucusunun kendi sivri kenarları veya tamamlanmamış yüzeyleri yaralanmalara sebep olabilir. Koruyucunun kenarları yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış ve düzeltilmiş olmalıdır.

Engelleme yaratmamalı: Her makine koruyucusu operatöre işini hızlı ve rahatça yaparken engel olmamalıdır. Doğru makine koruyucusu verimliliği arttırmalı ve operatörün yaralanma ile ilgili endişe ve korkularını azaltmalıdır.

Emniyetli yağlama yapabilmek: Operatör ya da mekanikçi, makine koruyucularını çıkarmadan makinenin yağlamasını yapabilmelidir. Yağ rezervuarları koruyucuların dışına yerleştirilerek operatörün ya da mekanikçinin makinedeki tehlikeli bölgelere girmesi önlenmelidir.

Makine Tehlikelerinin Tanımlanması ve Risk Kontrolü

* Bir koruyucu hasarlanırsa, kaybolursa veya gereken korumayı sağlayamazsa ne yapmalıyız?

* Emniyet eğitimleri yeni veya yeni bir makine ya da ekipmana geçen operatörler için gereklidir.

* Kilitleme/Etiketleme prosedürleri bütün makine ve ekipmanlar içindir.

* Acil durum prosedürleri kazalar içindir.

Not: Bir “usta çalışan” en az denetimle ya da denetimsiz işini emniyetle yapabilen, gerekli kalitede, uygun eğitimli ve yeterli tecrübeye sahip kişidir. Bu eğitim için vardiya liderleri ve operatörler eşit sorumluluğa sahiptir. Operatörlere makine ve ekipmanların tehlikeleri iş başında öğretilecektir. Operatör makineyi kullanmadan önce o makinenin tehlikelerini öğrenmelidir.