Sıfır İş Kazası Hayal Değil

Sıfır İş Kazası Hayal Değil

Başarı her zaman memnuniyet yaratır. Sıfır iş kazası projesi koltuklarımızı kabartmıştır. Kesinlikle proje amacına ulaşmış hatta kendini aşmıştır çünkü şu ana kadariki bölümümüzde uyguladığımız projeden diğer bölümlerimizdeetkilenerek iş kazası yapmamış ya da en aza düşürmüşlerdir.

İzmir Demir Çelik, çalışanlarına verdiği değeri sözde bırakmayıp, geliştirdiği sıfır iş kazası projesiyle hayata geçirdi. Yöneticisinden çalışanına herkesin gönülden destek verdiği projeyle iş kazalarının %97’sinin önlenebileceğini ispatlayan İDÇ, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve diğer işletmelerle projelerini paylaşıyor. İDÇ Yardımcı Tesisler ve Teknik Emniyet Müdürü Murat Atalay “Sıfır iş kazası projesi İDÇ için henüz bir çocuktur. Ancak sağlıklı bir biçimde bu çocuk büyümeye devam edecektir.”diyor.

Sıfır  iş kazası projesi  nedir  ve  nasıl doğdu? Proje ile hedeflenenler nelerdi?

Sıfır iş kazası projesi demek, çalışanlarımızın iş kazası yapmaksızın üretmesi ve bunu sürdürebilmesi demektir. Demir çelik, sektör olarak çok tehlikeli nitelikteki işleri bünyesinde barındırır. Ancak bu durum iş kazası yapmanın mazereti ya da hafifletici gerekçesi olamaz, olmamalıdır. Bu anlayış projenin doğmasına neden olmuştur. Öncelikli hedefimiz projeye inanmak ve çalışanlarımıza da inandırmaktı. Ayrıca son bir yılda artan bir ivme kazanan İSG iyileşmelerini böylesine bir prestij projesiyle taçlandırmayı hedeflemiştik. İDÇ meydana gelen iş kazalarına katlanmak, kanıksamak ya da normalmiş gibi davranmak istememiştir. Bu anlayışını da sıfır iş kazası projesiyle hayata geçirmiştir.

Proje ekibi nasıl oluşturuldu?

Tepe yönetici, proje liderimiz olarak belirlendi. Danışmanımızın katkısı sağlandı. Proje lideri, ilgili bölümlerin beyaz yaka yöneticilerini ve onlar da mavi yaka yöneticilerini belirlediler. Ekibin ayrılmaz ve en önemli parçası ise tüm bölüm çalışanlarımızdı.

Projenin aşamalarından ve genel olarak nasıl bir süreç geçirildiğinden bahsedebilir misiniz?

İDÇ, alt yapısını iyi kurgulamadığı hiçbir projeyi hayata geçirmeye kalkışmaz. Bu yüzden projenin temeli olan son 10 yıllık istatistikleri masaya yatırarak kolları sıvadık. Sadece toplanmak için toplantılar yapmadık. Toplantılarımızın gündemi önceden hazırlandı ve hepsinin sonunda da karar çıktı.

Esası belli olan projenin usulünü tartıştık, yaptıklarımızı yazmayı, yazdıklarımızı da yapmayı kararlaştırdık. Analizlerimizi yaptık, olumsuzluklarımızı belirledik. Planlamamızı yaptık ve ilgili taraflara duyurduk. Projeyi kabaca bütçelendirip yönetime sunduk ve kabul gördü. Tüm ekip

sıkı bir eğitimden geçti. İlgili bölümde 90 gün boyunca kaza yapmama hedefi ve kurallar ortaya kondu. Uygulamalarımızı başlattık, kontrollerimizi ve denetimlerimizi arttırdık. Gerekli önlemleri süratle tespit ettik ve gerçekleştirdik. Sonuçları değerlendirdik, raporlama yaptık, yönetime sunduk. Başarı sağladık, hep birlikte gece yemeğiyle kutladık.

Projeye çalışanlar nasıl dâhil edildi? Onlar bu projeyi nasıl karşıladı?

İDÇ iş sağlığı ve güvenliği politikası insanı en değerli varlık olarak kabul eder. Bu anlayışın sahaya yansıması bu proje ile somut hale gelecekti. Çalışanlarımıza bu gerçeği çok iyi anlattık onlar da gayet iyi anladılar. Kendilerine verilen öneme, projeye aktif bir şekilde dâhil olarak muazzam bir karşılık verdiler. Başarıdaki aslan payı çalışanlarımızındır.

Projenin  sonuçlarından  memnun musunuz? Proje amacına ulaştı mı?

Başarı her zaman memnuniyet yaratır. Sıfır iş kazası projesi koltuklarımızı kabartmıştır. Kesinlikle proje amacına ulaşmış hatta kendini aşmıştır çünkü şu ana kadar iki bölümümüzde uyguladığımız projeden diğer bölümlerimizde etkilenerek iş kazası yapmamış ya da en aza düşürmüşlerdir.

Bundan sonra neler  yapmayı planlıyorsunuz? Bu projeyi başka kuruluşlarla da paylaşmayı düşünüyor musunuz?

İtiraf etmeliyiz ki sıfır iş kazası projesi İDÇ için henüz bir çocuktur. Ancak sağlıklı bir biçimde bu çocuk büyümeye devam edecektir. Paylaşmayı uzun uzun düşünmedik hemen paylaştık bile. Makine mühendisleri odası İzmir şubesinin daveti üzerine Salı toplantıları kapsamında geniş katılımın olduğu bir etkinlikle projemize ilgi duyan firmalarla paylaştık.

Hemen ardından MESS “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası” tarafından bizlere yönlendirilen firmalarla paylaşım halindeyiz. Ayrıca bazı görsel ve yazılı medya kuruluşlarına da bu röportaja benzer nitelikte bilgilendirme yazıları göndermiş durumdayız. Konuya ilgi duyup bu yönde talebi olan kurumlara önceden organize etmek şartıyla paylaşımlarımızı memnuniyetle sürdürebiliriz.

İş yaşamınız ve bu projede de şahit olmuşsunuzdur. İş kazaları en çok hangi sebeplerle oluyor ve bu kazalar nasıl önlenebilir?

İncelemeler gösteriyor ki hangi sektörde çalışıyorsak çalışalım önlenemeyen iş kazalarının toplam ağırlığı sadece % 3 mertebesindedir ve çalışma ortam şartları ile ilgilidir. İş kazalarının % 97’si önlenebilir. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin, iş kazalarının kök sebebi olumsuz insan davranışlarıdır.

İş görenin bozuk davranışları ya da işverenin yönetsel eksikliklerinden kaynaklanan kök sebebin ortadan kalkması için anahtar kelimeler; nitelikli eğitim, iş kazasının şifresini çözme, herkesin herkesi uyarması, bedel ödeme ve kültürdür. Tüm bunlar için başarı mümkün ancak zorluk derecesi yüksektir. Başarı orta ve uzun vadede gelir.