Yeni Anayasa’da İşçilere Kasko Müjdesi

Yeni Anayasa’da İşçilere Kasko Müjdesi

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasada tıpkı araba kaskosunda olduğu gibi, “iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar” için sürpriz bir sigorta sistemi oluşturulması düzenlemesi yaptı. Düzenlemeye göre, iş kazası ve meslek hastalığına uğrayanların hakları güvence altına alınırken, prim ödemelerini işverenler yapacak.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, “Sağlık Hakkı”, “Sosyal Güvenlik Hakkı”, “Çevre Hakkı”, “Konut ve Barınma Hakkı”, “Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı”, “Yabancıların Durumu” ile “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması” maddelerini müzakere ederek benimsedi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, “Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı” maddesi görüşülürken, yeni anayasada bir ilk olarak, “iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası” kavramını gündeme geldi. Komisyon üyeleri sigorta  düzenlemesinin, “kayıt dışı istihdamı körükleyebileceği” endişesini dile getirirken, oluşacak yeni sigorta sektörüyle istihdamın desteklenebileceği ve işverenlerin vergi konusunu daha ciddiye alabilecekleri kaydedildi.

Asgari Ücretten Vergi Alınmayacak

Bu doğrultuda maddeye, “İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar için primi kendisi tarafından ödenen sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır. Bu sigortanın usul ve esasları kanunla düzenlenir” hükmü eklendi. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminatlar,ilk kez yeni anayasaya girmiş olacak.

Aynı maddede asgari ücretten vergi alınmaması da anayasal güvence altına alındı. “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulur, asgari ücretten vergi alınmaz” ifadelerine yer verilen maddeyle asgari ücretliye anayasal güvence getirildi. “Sağlık Hakkı” maddesinde ise, “Her kadın üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz hizmet alma hakkına sahiptir” hükmüne yer verildi. Kürtaj tartışmalarıyla gündeme gelen, “doğurmama hakkı” söz konusu maddenin gerekçesinde ifade edilirken,bu kavram ilk kez anayasaya girmiş oldu.