Tehlikeli Atıklara Mobil Takip

Tehlikeli Atıklara Mobil Takip

Tehlikeli ve tıbbi atık taşıyan araçların seyir halindeyken takibini sağlayacak Mobil Atık Takip Sistemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirdi.

ADR’ye Uygun Olacak

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatıyla kurala bağlanan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolunda taşınmasına dair esasları kapsıyor. Bu çerçevede, kullanılacak araçlar, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nın (ADR) 9. bölümündeki hükümlerine uygun olması gerekecek.

Araçlar yurt içinde üretiliyorsa, ADR’ye uygun olduğuna dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilmiş belgenin, ithal ise otoritesinden alınmış ADR’ye uygunluk veya tip onay belgesinin bulunması gerekecek. Tebliğ kapsamındaki atıkların taşınmasında kullanılacak araçlar ve bağlı bulundukları firmalar için il müdürlüklerinden taşıma lisansı alınacak. Bu atıkların taşınması işlemleri sırasında Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) kullanılacak. Mobil cihaz takılmayan araçlarla, tebliğ kapsamındakiatıklar taşınamayacak.

Ulusal Atık Taşıma Formu’nda (UATF) yer alan bilgiler, atık taşıyan araç üzerine monte edilecek mobil cihazla sisteme aktarılacak. Atık taşıyan araçların Mobil Atık Takip Sistemi’ne kaydedilmesi ve bu araçlarla atık taşınması sırasında, taşınan atığa ait formun çevrim içi doldurulması esas olacak. Ayrıca taşınan atığa ait basılı formlar, taşıma süresince lisanslı araçta bulundurulacak. Tıbbi atıklar hariç 50 kilogramın altında olan atıkların kargoyla taşınması, ancak uluslararası tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin belge alan kargo şirketlerince yapılacak.

Tebliğ kapsamındaki atıklar, geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı almış geri kazanım/ bertaraf tesislerine lisanslı araçlarla taşınacak. Park halindeyken araçta atık bulunamayacak. Ancak mücbir sebepler veya arazi durumuna göre araç atıkla yüklüyken zorunlu olarak park edilmesi gerektiğinde, firma lisans dosyasında belirtilen özelliklere haiz araç park yerlerinde park edilecek.

Park alanında acil durumlara karşı güvenlik önlemleri alınacak. Tıbbi olanlar hariç atıkların, araca yüklendikten sonra geri kazanım/ bertaraf tesisine teslim edilme süresi 10 gün olacak. Mücbir hallerde bu süre 30 günü geçemeyecek.

Mobil cihazlar ve iletişim altyapı hizmetleri, Bakanlıkça yetkilendirilen Araç Takip Servis Sağlayıcıları (ATSS) tarafından sağlanacak. Mobil cihazları ve iletişim altyapı hizmetlerinin sahadaki işletim ve kullanım desteği ile eğitim hizmetlerini de Bakanlıkça yetkilendirilen Atık Takip Hizmet Sağlayıcıları (ATHS) verecek. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karara göre, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen talimat ve tarife doğrultusunda mali sorumluluk sigortası yaptırılacak.