Doktor yoksa Ceza Var

Doktor yoksa Ceza Var

Apartmanlara on binlerce ceza gelecek! Yeni çıkan bir yasa ile apartmanlara hekim ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti getiriliyor. Buna uymayanlara, on binlerce hatta yüz binlerce lira ceza kesilecek.

30 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile işverenlere, yeni yükümlülükler getirildi. Bunlardan biri de apartmanlarla
ilgili. “Kapıcı” çalıştıran apartmanlar ile işçi statüsünde “yönetici” çalıştıran apartmanlara, yeni bir yükümlülük geldi.

Buna göre, apartman yönetimi kat malikleri kurulunun; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için “iş güvenliği uzmanı” ile “işyeri hekimi” çalıştırmaları, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, “ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden” hizmet olarak almaları gerekiyor.

Belirtilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını görevlendirmeyen veya bu hizmeti almayan apartman yönetimine kat maliklerine, görevlendirmediği uzman ve hekim için her ay 5+5=10 bin lira “idari para cezası” uygulanacak.