Soma Faciası Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunda

Soma Faciası Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunda

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasıyla alakalı, KDK (Kamu Denetçiliği Kurumu) raporunda hükümet fonksiyonundan çok idari fonksiyonda sıkıntı olduğu belirtildi. İdari fonksiyonların başında bulunan bürokratların suçlu olduğu iddia edildi.

Fatura bürokratlara çıkartılırken, istifa etmeleri gerektiği de raporda ifade edildi. KDK’nın Soma maden kazasından hareketle hazırladığı 218 sayfalık, “Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu’nda yer alan bazı değerlendirmeler ile 54 tespit ve öneriden bazıları şöyle sıralanabilir:

1. MİGEM (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri) görevini yerine getirmiyor. Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, madencilik faaliyetlerinin özellikle iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceleyen bir kuruluştur. MİGEM, ihtiyaçları karşılayacak etkin bit yapıya dönüştürülmeli

2. Caydırıcı yaptırımlar arttırılmalı. Ruhsatların verilmesinde de gerekli tedbirler alınmalı.

3. Sorumlu bürokratların, makamlarından ayrılmaları gerektiği düşünülmektedir.

4. Taşeronluğun, hiçbir şeklinin doğru olmadığı düşünülmektedir. Bu yüzden taşeronluk şeklindeki çalışma şekline son verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

5. Dayıbaşılık olarak; uygulamada işlev gören bu mesleğin, yasal müeyyideler konularak takip edilmesi ve yasaklanması gereklidir.

6. İşçilere GPRS takılmalı, işçiler takip edilmelidir. Böylece maden altında nerede olduğu bilinirken, kaza anında da işçinin bulunabilmesi sağlanabilir.

7. Maden Kurtarma İstasyonları, kurulmalıdır. Bu istasyonlar; maden işletmelerine yakın yerlerde kurulursa, kaza anında kilometrelerce öteden gelen kurtarma ekibine ihtiyaç duyulmayacaktır.

8. Jeolojik yapı ya da teknik nedenlerden ötürü; yaşam odalarına uygun olmayan yerler dışındaki yerlerde, yaşam odaları kurulmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.