Yangın İşi Güvenilir Olmalı Sıfır Hatalı Olmalı

Yangın İşi Güvenilir Olmalı Sıfır Hatalı Olmalı

‘’ Yangın afet olarak kabul edilen olaylardan biridir. Ancak diğer afetlere göre önlenmesi daha kolaydır.Yangın tedbirlerle önlenebilecek bir olaydır.’’

Üzerinde titizlikle durulması gereken yangın güvenliği alanında faaliyet gösteren KPAM Kılavuz firması sahibi Ahmet Kılavuz’la konu hakkında görüştük.

Sayın Kılavuz, yangın güvenliği firmalar için neden önemli?

Yangın insanların saydığı 3 afetten biridir. Deprem,sel,yangın bunlar sayılır afet olarak. Deprem ve selin önüne geçmek devlet politikaları ile daha geniş çerçevede ele alınabilir. Yangın ise öyle değildir. Bir kıvılcımdan çıkar. Diğerlerini ne kadar tedbir alsanız da sıfırlıyamazsınız. Oysa yangını tedbirlerle önlemek mümkündür.

Yangın için alınması gereke tedbirler nelerdir?

Yangın çıkmadan önlenir.Yangınla mücadele etmek için düzenli, sağlam binalar yaparsınız. Yangını algılayıcı sistemler kurarsınız. Yangın yönetmeliğine uygun tedbirlerle yangını önleyebilirsiniz.Artık bu işin bir yönetmeliği var.

Yangın yönetmeliği neleri öngörmektedir?

Yangın yönetmeliğinde kısaca 8-10 madde var. öncelikle bina yapılırken; yangın merdivenleri, koridorları ve holleri, itfaiyenin çalışabileceği alanlar oluşturulmalıdır.Yangına müdahale edici taşınabilir tüpler olmalı, yangın algılayıcı sistemler kurulmalı.Hassas bölgelerde otomatik algılama sistemleri kurulmalı diyor yönetmelik.

Yangınla mücadele etmek oldukça zahmetli ve masraflı bir yöntem olarak görünüyor.

Bunları yapmazsanız binanın elinizden gideceğini düşünürseniz, masraflı sayılmaz.

Doğal olarak bu saydıklarınız eski binalarda yok. Yönetmelik bu alanda nasıl bir yaptırım öngörüyor?

Eski binalar eksiklerini tamamlamak zorunda yönetmelik eski yeni bina ayrımı yapmıyor. Çünkü orası da bir mal, orada da insanlar yaşıyor.

Yönetmelik ne zaman çıktı?

Yönetmelik 2002’de çıktı, 2007’de yenilendi. Bu yönetmelik kapsamında yabancı firmalar, elçilikler, bazı siteler,devlet kurumları binalarını yönetmeliğe uygun hale getirdiler.Özel sektör denetlenmediği için savsaklıyor.

Yangın yönetmeliği uygulaması kimin kontrolünde?

Yönetmeliği Bayındırlık Bakanlığı çıkarttı.Binaları yangından koruma yönetmeliği tam adı. Fakat denetim belediye ve itfaiyelere bırakılmış durumda.

Yönetmeliği yeterli görüyor musunuz?

Yönetmelik 2002de çıktığında eksikleri vardı.AB yasalarına uyum göstermiyordu.2007de çıkan hali eksikliklerinden arınmış AB yasalarına uyumlu yeterli diyebiliriz.Keşke uygulanabilse.

Yangın Sektörüne girmek nereden aklınıza geldi?

Kastamonuluyum Ilgaz dağlarının içinde bir köyde doğdum.orada sürekli ateşle oynardık, o nedenle yangın işine girdik diyebilirim.

Neler üretip, nelere satıyorsunuz, Yangın güvenliğinin neresindesiniz?

Otuz yıldır yangın güvenliği ürünleri satıyoruz. Yönetmeliğin öngördüğü bütün maddelerin, üreticisi,tedarikçisi,danışmanı olalım eğitimini verelim diye düşünüyoruz.Yangın söndürme cihazları,dolapları üretiyoruz.Üretim için gerekli bütün belgelere sahibiz.Üretemediklerimizi de fason üretip veya hazır alarak, ithal ederek satışınıyapıyoruz.

Sektörünüzdeki gelişmeler ve sıkıntılar nelerdir, beş yıl önceki yangın güvenliği sektörü ile bu günkü arasında ne fark var?

Yangın güvenliği Türkiye’de önemsenmeyen bir konu idi. Yangın yönetmeliği ile birlikte önemsenmeye başlandı. Standartlar oluşturuldu. Denetimler başladı.Sektör cazip hale gelmeye başlayınca dışarıdan sermaye girdi.Sektörümüzdeki gelişmeler olumlu.Haksız rekabet ve denetimsizlik en büyük sorunumuz.

Merdiven altı dediğimiz olay yangın güvenliği alanında da karşımıza çıkıyor demek ki?

Sadece merdiven altı değil, üretici durumundaki firmalar bile denetim eksikliğinden birçok ürünü yönetmeliğe uygun üretmekten imtina ediyor. Devlet ihale yasasındaki denetimsizlikler onların önünü açıyor.Yangın işi güvenilir olmalı sıfır hatalı olmalı.Firmalarında güvenilir olmalı.

İtimat denetime tabi değil.

Yangın yönetmeliğinin çıkmasından sonra, yönetmeliğe uymadığı için ceza alan firmalar var mı?

Bu tür olaylarla karşılaştık. Her şeye rağmen devlet düzenli çalışıyor.Çalışma ve iş güvenliği müfettişleri büyük kuruluşları,sanayicileri denetliyor.Firma yetkilileri bize gelip eksikliklerimiz varmış tamamlayın diyorlar.Bunları tamamlıyoruz.Tabi bu arada müfettişler devletin binalarını denetleseler daha iyi olur.

Yangınla ilgili tedbirleri nasıl ayırıyoruz?

Yangınla mücadeleyi üçe ayırıyoruz.Yangının çıkmasını önleyici tedbirler,yangın algılayıcı teknikler ve yangın söndürücü tedbirler.Dördüncü ise itfaiyedir.

Bir firma sahibi yangın malzemelerini alırken nelere dikkat etmeli? malzemenin kaliteli olup olmadığını nasıl anlar?

Araştıracak bilgisayar alırken,araç alırken gösterdiği özeni yangın malzemeleri alırken de gösterecek.Arkasında nasıl bir firma var,bunlara bakacak ucuz diye önüne gelenden almamalı.Yangını elini attığında söndürdün söndürdün yoksa malını,canını yangına teslim eder gidersin.Ucuz diye aldığın malzeme aslında malının değeri kadardır.

Son olarak ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?

En rahatsız olduğum konu kalitesizlik,haksız rekabettir.Mecburi standartlar statüsünde lan yangın tedbirlerini devlet denetlemek zorundadır. yapı denetim firmaları gibi yangın denetleme firmaları da kurulabilir.