1.Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

1.Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Tarım sektörü yapısı gereği işgücüne ihtiyaç duymakta ve diğer sektörlerden farklı olarak çoğunlukla ailedeki tüm bireyleri etkilemektedir. Tarımda çalışma, yaşam koşullarının ve barınma koşullarının uygunsuzluğu, temel sanitasyon eksikliği, yetersiz-dengesiz beslenme, kaza ve yaralanmalar, pestisit gibi kimyasal etkilenimi, hizmete erişememe nedeniylehastalık ve ölümlerin en yüksek olduğu, çalışma yaşamının en tehlikeli işlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; tarım sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütüldüğü ülkelerde tarımda çalışmaya bağlı ortaya çıkan hastalıklar önlenmekte, yaşam kalitesi yükselmekte, bunlara bağlı tarımsal üretimin niteliği ve niceliği de iyileşmektedir.

Tarım işgücünün mesleki yaralanma ve hastalıklarını kontrol etmek ve bu alanda sağlık hizmetlerinin nasıl verilebileceğini tartışmak amacıyla 6-7 Nisan 2012 tarihinde Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ve ilgili tüm taraflarında katılımı sağlanarak 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenleniyor.

Tarımda çevresel ve mesleki riskler kapsamında; gözlemsel ve deneysel çalışmaları duyurmak, diğer ülke deneyimlerini paylaşmak ve bilimsel çalışmalara dayalı yapılması gereken faaliyetleri tartışmak amacıyla düzenlenen bu sempozyum ülkemizde tarım sağlığı ve güvenliği alanında ilk bilimsel toplantı olacak.