Maden işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Maden işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Bütün dünyada, sanayi üretimi için hammadde sağlayan madencilik sektörü, Türkiye’nin temel sektörleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bütün sanayi dallarında doğrudan veya dolaylı olarak maden ürünlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde madencilik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından en riskli sektörler arasındadır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel felsefesi, tehlikeleri önlemenin yanı sıra, risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi suretiyle çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenliğini sağlamaktır.

Bu çerçevede, sempozyumun ikincisi, Maden işletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu`2009 19-20 Kasım tarihleri arasında, Adana’da düzenlenecektir. Sempozyumun ana hedefi, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini maden işletmelerinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir araya getirerek son yıllardaki bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeleri paylaşmak ve tartışma ortamı sağlamaktır.