Türk-İş’den Çalışma Yaşamına Yeni Kanun Önerisi

Türk-İş’den Çalışma Yaşamına Yeni Kanun Önerisi

Türk-Iş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, sendikal ilişkiler ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt haklarını düzenleyen yasaların kaldırılarak “Toplu İş ilişkileri Kanunu” adıyla tek bir kanun çıkarılmasını talep ettiklerini bildirdi. Kumlu, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 19831e yürürlüğe girdiğini anımsattı. 12 Eylül askeri müdahale döneminin olağanüstü koşullarında kabul edilen kanunların, sendikal özgürlükler ve örgütlenme ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında önemli sınırlamalar getirdiğini belirten Kumlu, aradan geçen 25 yıl içinde söz konusu kanunlarda bazı değişiklikler yapılsa da bu değişikliklerin sendikal hak ve özgürlükler, serbest toplu pazarlık ve toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü konusunda yeterli ve köklü çözüm öngörmediğini ifade etti.

Kumlu, bu eksiklikler nedeniyle Türkiye’nin, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO), onayladığı 87 ve 98 sayılı sözleşmelere aykırılıklar nedeniyle Aplikasyon Komitesinde eleştirildiğini ve özel paranteze alınma önerileriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Bu kanunların birçok hükmünün AB standartlarının gerisinde kaldığını vurgulayan Kumlu, mevcut hükümlerin, gerek iş hukuku öğretisinde gerekse sendikal çevrelerde toplu iş hukukunun temel ilkelerine aykırılık nedeniyle eleştirilere konu olduğunu söyledi. Kumlu, bu nedenlerle toplu iş ilişkilerinde uluslararası çağdaş standartlara uygun bir kanunun öngörülmesi ihtiyacının kendisini güçlü bir biçimde hissettirdiğini belirtti.