İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hollanda da Durum ve Yapılanma

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hollanda da Durum ve Yapılanma

Hollanda Çalışma Şartları Kanununa göre işverenler, hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarının (güvenlik, sağlık ve refah) geliştirilmesini sağlanma konusunda bilgi ve destek veren sertifıkalı bir İş Sağlık Güvenliği Servisinin yardımından faydalanmak zorundadır.” Bu zorunluluk küçük — orta — büyük ayırımı yapılmaksızın bütün işyerlerini ve işverenleri kapsamaktadır

Bu şartı sağlamak üzere işveren, işyeri içinde ihtiyacına uygun bir MSGH Birimi kurulabileceği gibi, dışarıda kurulan aynı işlevi gören bir kuruluştan hizmet alma yoluna da gidebilecektir.

Hollanda dilinde “Mesleki Sağlık Güvenlik Hizmet Birimleri” ne kısaca “Arbodienst” denilmektedir.

Mesleki Sağlık Güvenlik Hizmet Birimlerinin görev alanları İşin güvenlik, sağlık ve refah içinde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerin aktarılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda yapılması gerekenleri belirleyerek teklifler sunulması konularında destek sağlamakla yükümlüdürler.

MSGH Birimlerinin Temel Çalışma Konuları Hollanda Çalışma Şartları Kanunu işverenlerin “Temel Paket” olarak adlandırılan bir hizmet için MSGH Biriminden uzman desteği alma zorunluluğu olduğunu ifade etmektedir

Bu Temel Paket içinde;

 • Çalışanların güvenliğini, sağlığını ve refahını olumsuz etkileyen bütün riskleri belirlemek, değerlendirmek ve bu risklerden korunmak için alınması gerekli koruyucu önleyici tedbirleri tavsiye etmek,
 • Hasta olan işçiler için gerekli yardımları sağlamak,
 • işçilerin periyodik sağlık muayenelerini yapmak, (imkanlar içinde)
 • işverenin talep etmesi halinde işyeri hekimi hizmetini sağlamak, konuları yer almaktadır

Bu sayılan hizmetlere ilave olarak işveren pakette yer alan şu iki hususta seçim yapmak zorundadır.

 1. Tavsiye edilen koruyucu önleyici tedbirlerin uygulanmasında işçi işveren işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
 2. Bu tedbirlerin uygulanması,

Konuları olup bu konularda seçim tamamen işverene aittir.

İşveren dilerse bu işbirliği ve koordinasyonu işyeri kapsamında çözebileceği gibi dışardan yetkili kişi ya da kuruluşlardan hizmet alabilir.

Tavsiye edilen ve kararlaştırılan tedbirlerin uygulanması hususunda da işveren serbest bırakılmıştır. İşyerinde kurulan bir iç MSGH Birimi sadece kendi işyerine destek hizmeti verebilir. Dışarıda kurulan MSGH Birimleri diğer hususları sağlamak şartı ile bir veya birden fazla işyerine destek hizmeti verebilir.

İşveren tarafından talep edilen uzman desteğinin kapsamı, nitelik ve nicelikleri işyerinin büyüklüğü, çalışan sayısı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ve risklerin yapısı ile uyumlu olmalıdır.

MSGH Birimleri temel hizmet paketine ilave olarak, işyerinde bulunan risklere uygun olan diğer destek paketlerini ve hizmet alanlarını tespit etmek ve gerekli uzmanlık seviyelerini ve özelliklerini de belirleyerek işverene önermek zorundadır.

MSGH Birimi elemanları her işverenin doğru bir uzman ya da uzmanlara sahip olmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Buda işverene doğru uzman desteğinin nasıl sağlanacağı hususunu net olarak ortaya koymaktadır

Esasen çalışma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri ilgilileri tarafından çok iyi bilinen bir döngünün uygulanmasından ibarettir.

Bu döngünün adımlarını;

 • Çalışma ortamı ve çalışma çevresi tehlikelerinin belirlenmesi,
 • Mesleki güvenlik ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi,
 • Risk kontrol tedbirlerinin belirlenmesi,
 • Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması,
 • Sonuçların izlenmesi
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması

MSGH Birimlerinde Aranan Şartlar

 • MSGH Birimlerinin yeterliliğ’inin garantilenmesi için çalıştırılacak uzmanların sayısı ve nitelikleri,
 • sahip olacakları ekipmanlar,
 • organizasyon şartları gibi hususlar Hollanda Çalışma Şartları Yasası,
 • Güvenlik Sağlık ve Refah Hizmetleri Kararnamesi ve MSGH Birimlerinin Sertifikalandırılması hükümlerinin yer aldığı Hollanda Sosyal işler ve istihdam Bakanlığı düzenlemeleri içinde yer almaktadır

Bir MSGH Biriminde aşağıdaki uzmanlık alanlarından her biri için en az bir sertifikalı uzman eleman bulundurulmalıdır.

 • Endüstriyel ve mesleki hekimlik,
 • İş hijyeni,
 • İş güvenliği,
 • İş ve organizasyonu

Genellikle bu dört sertifıkalı uzman eğitim ve tecrübelerine göre işyerleri için yeterli olmaktadır. Ancak bu dört uzmanın yeterli olmaması halinde MSGH Birimleri aşağıdaki elemanları da çalıştırmalıdır.

 • Ergonomi uzmanı,
 • Laboratuar teknisyeni,
 • Mesleki hemşire,
 • Hekim