Endüstriyel Hijyen ve Temel İlkeleri

Endüstriyel Hijyen ve Temel İlkeleri

İş Hijyeninin Temel Faktörleri, Fiziksel Hijyen Faktörleri, Kimyasal Hijyen Faktörleri, Biyolojik Hijyen Faktörleri olmak üzere üç başlık altında toplanmaktadır

Fiziksel Hijyen Faktörleri

İşyeri ortamında bulunan iş hijyeni faktörlerinden Fiziksel Hijyen Faktörleri; Elektromanyetik alan, Gürültü, Titreşim, Aydınlatma, Termal konfor, İyonize ışınlar, Non iyonize ışınlar, Termal Radyasyon, Yüksek ve Alçak basınç gibi unsurlardan meydana gelmektedir.

Kimyasal Hijyen Faktörleri

Gaz, Buhar ve Dumanlar; Solventler, Asit ve Bazlar ile Pestitlerden oluşmaktadır.

1- Tozlar

 • Bitkisel Tozlar
 • Hayvansal Tozlar
 • Metal Tozları
 • Mineral Tozları
 • Sentetik Bileşen Tozlar

2- Gaz-Buhar ve Dumanlar

 • Boğucu gaz, buhar ve dumanlar

Basit Boğucu Gaz ve Dumanlar

Kimyasal Boğucu Gaz ve Dumanlar

 • İrritan gaz, buhar ve dumanlar
 • Sistematik zehirler
 • Narkotik gaz, buhar ve dumanlar

3- Solventler

 • Primet tarhiş ediciler
 • Allerjen tahriş ediciler
 • Nartotik etkililer
 • Nörotoksik etkililer

4- Asit ve Bazlar

Asitler yapısında hidrojen bulunan ve sudaki çözeltisine hidrojen iyotu veren maddelerdir. Bazlar yapısında hidroksil bulunan ve sudaki çözeltisine hidroksil iyonu veren maddelerdir.

5- Pestisitler

 • İnsektisitler
 • Herbisitler
 • Rodentisitler

Endüstritel Hijyen Faktörlerinin Temel Özellikleri

 1. İşyerlerinde bulunurlar
 2. Kalıcı veya geçici hasar bırakabilirler
 3. Doğrudan veya dolaylı olarak iş kazasına neden olabilirler
 4. Doğrudan veya dolaylı olarak meslek hastalıklarına neden olabilirler
 5. Ölçülebilirler
 6. Önlenebilirler