İşyerinde Psikolojik Taciz (Yıldırkaçır, Mobbing)

İşyerinde Psikolojik Taciz (Yıldırkaçır, Mobbing)

İşyerinde psikolojik taciz, çalışma yaşamının var oluşundan bu yana yaşanan ancak açıklanmaktan kaçınılan, varlığı adeta yadsınan acımasız ve ahlak dışı bir iletişim örüntüsüdür. Örgüt içinde gerilime ve çatışmalı bir iklime yol açan tüm psikolojik faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkan, örgüt sağlığını bozan, çalışanların iş doyumunu ve çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen temel bir örgütsel sorundur. Bir işyerinde çalışanların, bir başka kişiyi veya kişileri sistematik söz ve davranışlarla taciz etmeleri; kısaca başkalarına karşı psikolojik şiddet uygulamaları söz konusudur. Yaygın amaç, kurban seçilen kişiyi, kendi rızasıyla veya başka bir şekilde o işyerinden uzaklaştırmaktır.

Şiddeten söz edildiğinde, genelde fiziksel müdahale ve somuz iz bırakılan fiili şiddet akla gelir. Oysa şiddet, sadece kaba biçimi ile fiziksel özellikte olmayıp, psikolojik nitelikte de olabilir. Yasal düzenlemeler nedeniyle özellikle işyerlerinde kaba şiddetin kabul edilmezliğinden dolayı psikolojik şiddetin uygulanması günümüzde yaygınlaşmaktadır.

İşyerinde psikolojik taciz tanımına uyan olumsuz davranışlar listesi kapsamında haksız eleştiri, hata bulmak, zayıflatmak, yanlızlığa terk etmek, dışlamak, iki yüzlülük, asıl niyeti gizlemek, iftira etmek, çarpıtmak, sürekli eleştiri, disiplin usullerinin kötüye kullanılması, haksız işten çıkarılma, hedefa yapmak, köşeye itmek, alaya almak, aşırı yük altına sokmak gibi her tür rahatsız edici eylemde bulunmak tarzında tutum ve davranışlar yer almaktadır.