İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliği

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliği

İş yeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin sertifikalandırılması gibi uzun süredir belirsizliğini sürdüren birçok konuya yer verildi. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği mühendisleri ile ilgili yönetmeliklerin iptali nedeniyle, uzmanlık sertifikaları verilemiyordu. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin organizasyonunu sekteye uğratan bu belirsizlik, 15 Ağustos 2009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile kalkmış oldu.

İş yeri sağlık ve güvenlik birimlerinde bulunması gerekenler, iş kazası bildirim formu, hangi işlerde ne kadar süre iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılacağı, kimlerin sertifika eğitimi verebileceği, kimlerin sertifika alacağı gibi merak edilen birçok konu hükme bağlandı.

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sertifika eğitimlerinin verilmesinde kamu dışındaki kurumlara da yetki verilmesi, iş güvenliği uzmanı tanımının mühendislerin dışında fizik-kimya bölümü mezunlarına da hak tanınması gibi değişiklikleri içeren yönetmelikle ilgili başlatılması gereken birçok çalışma var. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili soruları yanıtlayabilecek olan tek kurum. İSGGM, yetki devri için bir birim kurarak eğitim verebilecek kuruluşların başvurularını almaya başladı.