İş yerinde kazalara karşı Doğru Beslenme

İş yerinde kazalara karşı Doğru Beslenme

İşin gerektirdiği enerji ve alınan enerjinin iş enerjisine dönüşmesi için gerekli protein, vitamin ve mineraller alınamadığında iş verimi düşer, hastalıklara direnç azalır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşum hızı yükselir. Bu nedenle çalışanların verimliliğinin artmasındaki faktörlerin başında yeterli ve dengeli beslenme gelir. Hayatımızın hemen hemen yarıdan fazlasını geçirdiğiniz iş yerlerinde daha verimli çalışmak ve enerjik olmak için sağlıklı beslenmek şart.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı bir çalışmaya göre; iş yerlerinde yetersiz beslenmenin, çalışanların sağlığını ve iş verimliliğini olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır. Çalışmada; gelişmekte olan ülkelerde kötü beslenme ve obezitenin çok sık görüldüğü ve sırf bu sebepten dolayı; tüm dünyada % 20 oranında iş verimliliğinde kayıp söz konusu olduğu belirtilmiştir. Araştırmada, iş yerinde beslenmenin, işverenler tarafından genellikle bir “gereklilik” veya “dert” olarak görüldüğü, böylece işte verimliliğin ve çalışanların moralini yükseltme fırsatının kaçtığı tespit edilmiştir.

İş yerinde kaza riskinin azaltılması ve üretimin arttırılması için en temel konu işçilerin “sağlıklı beslenmesi”dir. İnsanların mesleklerine göre almaları gereken enerji ve besin öğesi miktarı değişiklik göstermektedir ve işçilere yeterli enerji ve besin öğeleri verildiğinde üretkenlikleri artmaktadır. Kendinizi daha sağlıklı ve üretken hissetmek için ya da işyerinizde üretkenliği arttırmak için neler yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, bu yazımız sizin için…

İşçiler sağlıklı beslenmediklerinde fiziksel güçleri azalmaktadır. Fiziksel gücün azalması işyerindeki üretkenliği azaltır. Yeterli ve dengeli beslenemeyen bir vücutta hastalıkların oluşması kolaylaşır bu da işyeri devamsızlıklarının çoğunun nedenini açıklamaktadır. İşyerleri özellikle fabrikalar, risk ve tehlikelerle dolu yerlerdir ve sağlıklı beslenmeyen işçilerde dikkatsizliğe bağlı kazalar daha yaygın olarak görülmektedir. Her bireyde olduğu gibi işçilerde de sağlıklı beslenme genel sağlığın korunmasında temel basamaktır. İşçilerin sağlıklı beslenmeleri sağlanarak, üretkenlik ve kapasite arttırılabileceği gibi kazalara bağlı sakatlıklar da azalacaktır.

İşçinin sadece işyerinde sağlıklı beslenmesi, verim ve üretkenliğin artması anlamına gelemez. İşçilerin evde nasıl beslendikleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İşçinin çalışma temposu, çalışma saatleri, işi ve beslenme alışkanlıklarının da genel beslenmesini etkilediği unutulmamalı ve bu konular mutlaka değerlendirilmelidir.

İşçilerin menüsünde neler olmalı?

Yemek hizmeti verilen kuruluşlarda, menülerin işçi beslenmesi ilkelerine göre düzenlenmesi önem taşımaktadır. Sadece yüksek enerji içeren menülerin bir geçerliliği olmamaktadır. İşyerinde verilen yemeklerin karbonhidrat, yağ ve protein yönünden de dengeli olması ve yeterli miktarda vitamin ve mineral içermesi gerekmektedir. Ayrıca zehirli maddelere maruz kalan işçilerin ve çok sıcak ortamlarda uzun süre çalışan işçilerin menülerinin özel düzenlenmesi gerekmektedir. İşyeri yemekhanesinde artık denetimi yapılmalı ve artıkların sebebi araştırılmalıdır. Yemek yemenin sadece besinsel ihtiyaçların karşılanması olmadığı unutulmamalı ve yemenin psikolojik bir ihtiyaç olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. İşyerinde genel sağlığın sağlanmasının diğer bir önemli kuralı ise, işyeri mutfağında ve yemekhanesinde temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasıdır. Besin zehirlenmelerinin önüne ancak bu şekilde geçilebilir. İşçilerin sadece işyerinde sağlıklı beslenmesi yeterli olmamaktadır.Bu yüzden işyerinde çalışan bireylerin sağlıklı beslenme ilkelerini bilmeleri gerekmektedir. İşçilerin işyerinde olduğu kadar ve iş dışında da beslenmesi önem taşımaktadır.

İş yerinde işçinin beslenmesi

İş yerindeki işçi belirli sayıyı aştığında yemek servisinin konulması gereklidir. İşçinin evinde yeteri kadar beslenemediği de düşünüldüğünde günlük ihtiyacın yarısı iş
yerinde verilen yemekle sağlanmalıdır. İşçinin enerji gereksinmesi yaşına ve çalışma durumuna göre değişir. Genellikle 8 saat ayakta bedeniyle çalışan işçinin günlük enerji gereksinmesi 3500 kalori olarak düşünüldüğünde, bunun yarısı iş yerinde verilen yemekle karşılanacaktır. Yemek, enerjiye oranlı olarak protein, vitamin ve mineralleri de karşılamak zorundadır. İş yerindeki yemeklerde çoğu kez sebzeye önem verilmez. Özellikle toksik maddelerle çalışan iş yerlerinde işçilerin A, E ve C vitaminlerini yeterince almaları gereklidir. Kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin kullanıldığı sanayi dallarında çalışan işçilerin diyetleriyle yeterince demir, kalsiyum ve C vitamini almaları, bu metallerin toksik etkisinin azalmasında yarar sağlar. Bunun yanında yağlı besinlerin, kurşunun toksik etkisini arttırdığı bildirilmiştir. Yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi ve servisinde temizlik, sağlık ve beslenme kurallarına uyulmalıdır. Hatalı hazırlama ve pişirme ile besinlerin besleyici değerlerinin azaldığı unutulmamalıdır. Pişirmede kızartmadan sakınılmalı, çelik tencerelerde nemli sıcaklıkta veya fırında pişirme tercih edilmelidir.

İşçinin iş dışı beslenmesi

İşçi, günlük besin ihtiyacının ancak yarısını iş yerinde karşılayabilir. İşçinin iş dışı zamanlarda beslenmesi de sağlık ve verimliliği etkiler, işçi ailelerinin beslenme sorunlarına neden olan faktörlerin başında ekonomik yetersizlik ve bilinçsizlik gelir. Fiyatların artmasından en çok maaş veya ücretle çalışan sabit gelirliler etkilendiğinden, ücret-fiyat dengesi kurulma zorunluluğu vardır. İşçinin evindeki beslenmesinde aile kalabalığı ve bilinçsizlik de etkilidir. Bu nedenle işçi ailelerine aile planlaması konusunda yardımcı olunmalı ve etkin ve sürekli beslenme eğitimi yapılmalıdır.

İş yerlerinde diyetisyen olmalı

Bir işyerinde veya fabrikada bütün bu düzenlemenin sağlanmasının en kolay yolu, bir diyetisyen ile çalışmaktır. Uluslararası İşçi Örgütü de, endüstriyel kuruluşlarda diyetisyenin bulunmasının gerekli olduğu görüşündedir. Beslenme ve diyet uzmanı, çalışanların enerji ve besin öğelerinin hesaplanmasında ve bu ihtiyaçların uygun menüler ile karşılanmasında, mutfakta hijyenin ve uygun koşulların sağlanmasında, işçilerin ve ailelerinin beslenme konusunda bilinçlenmesinde, mutfak ve yemekhane artıklarının önlenmesinde ve özel diyet alması gereken çalışanların beslenmesinin düzenlenmesinde görev alabilecek tek yetkin kişidir.