“Çalışma hayatının farklı kesimlerini bir araya getirmeye çalışıyoruz”

“Çalışma hayatının farklı kesimlerini bir araya getirmeye çalışıyoruz”

Çalışma hayatı eğitimi üzerine odaklanan ve sosyal güvenlik konularında önemli bir merkez olan ÇASGEM, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerle çalışma hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. ÇASGEM Başkanı İsmail Akbıyık, çalışma hayatının öncelikli konularını gündeme getirerek, tartışılmasını sağladıklarını ve çözüm önerileri sunduklarınıbelirtiyor.

ÇASGEM hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bağlı bir kuruluşudur. Kuruluşumuzun amacını kısaca özetlersek; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amaçla bağlı olduğumuz Bakanlık başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte işbirliği içinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

ÇASGEM’in eğitim ve projelerinden bahsedebilir misiniz?

Eğitim konularımızın kapsamı çalışma hayatı ve sosyal güvelik konularıdır. Çalışma hayatının ihtiyacına yönelik eğitimlerin yanı sıra uzman kadromuz tarafından geliştirilmekte olan referans eğitimlerle kurumsal kapasitemizin arttırılması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bazı eğitim konu başlıklarımızdan örnek vereyim; iş güvenliği uzmanlığı sertifikasyon ve yenileme eğitimleri, çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, eğiticilerin eğitimi, risk değerlendirme eğitimi, yangın ve patlamadan korunma eğitimleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku eğitimleri, insan ilişkileri ve stres yönetimi eğitimi, işyerinde psikolojik taciz (mobbing) eğitimi, zaman yönetimi eğitimi, yöneticilik, halkla ilişkiler ve iletişim olmakla birlikte bunu çoğaltabiliriz. Bu eğitimleri kişilere yönelik verebildiğimiz gibi talebe göre kurumlara yönelik de verebilmekteyiz. Projelerimize gelecek olursak kurumumuz farklı alanda tamamlanan veya devam etmekte olan birçok projeye imza atmıştır. Sadece son bir yılda Avrupa Birliği tarafından desteklenen KOBİ’lere, belediyelere, gençlere yönelik; mesleki eğitimi desteleyen ve kapasiteyi arttırmayı teşvik eden 6 projeye imza attık. Çeşitli kurumve kuruluşlarla birlikte ulusal ve uluslar arası düzeyde yürüttüğümüz projeler de bu eğitimlerin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna inanıyorum.

Eğitimlerinizden kimler yararlanabilir ve eğitimlerinizin ne gibi katkıları olduğunu düşünüyorsunuz?

Eğitimlerimizi talep edilme durumuna göre bireysel veya kurumsal olarak gerçekleştirebiliyoruz. Eğitimlerimizle bugüne kadar kamudan özel sektöre yönetici, çalışan, teknik eleman her kademesine ulaştık. Çalışma hayatının elemanı olan herkes eğitimlerimizden faydalanabilir. Eğitimlerimizin ilk aşamada katkısı yasal yükümlülükleri yerine getirmiş olmaktır. Ancak hiçbir eğitim bu amaçla verilmemeli, hepimiz bu anlayışla çalışıyoruz. Nitekim bugüne kadar çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu birçok profesyonel yetiştirdik. Bununla birlikte bu tür eğitimlerin katkısı uzun vadede gözlemlenebilir. Kurum olarak eğitim ihtiyacını karşılamak, eğitime katılım sağlamak, katılımcıyı motive etmek, bilinç oluşturmak sonuç olarak katılımcıda davranış değişikliği oluşturmak için eğitimlerimizi verimli kılmaya çalışıyoruz.

Sektöre yönelik sorun tespitinde bulunurken iş birliği içerisinde olduğunuz kurumlar hangileridir? Bu kurumlarla nasıl bir iş birliğiniz var?

Çalışma hayatı multidisipliner bir alan olduğu için çeşitli bilim dallarından faydalanamamak kaçınılmaz diyebilirim. Hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çeşitli üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşlar ile çeşitli ajanslarla özel sektöre ait öncü olabilecek şirketlerle sürekli işbirliği halindeyiz. Bu işbirliklerini çeşitli projelere ev sahipliği yaparak veya ortak olarak, imzalanan protokollerle, danışmanlık faaliyetlerimizle gerçekleştiriyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz seminer, çalıştay gibi organizasyonlarla da çalışma hayatının farklı kesimlerini bir araya getirmeye ve sorunları tespit etmeye çalışıyoruz.