İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki, Yükümlülük ve Cezai Sorumlulukları Kapsamında Hukuki Statülerinin Sorgulanması

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki, Yükümlülük ve Cezai Sorumlulukları Kapsamında Hukuki Statülerinin Sorgulanması

Yalçın KILIÇ *

ÖZET

Amaç: 4857 s. Kanunun 77-89’uncu maddeleri ile yürütülen iş güvenliği hizmetleri, 30 Aralık 2012’de 6331 s. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hız kazanmış; Kanunla birlikte birçok yönetmelik ve tebliğler yayınlanmıştır. Yayınlanan istatistikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yedi yıl süre geçmesine rağmen, yaşanan iş kazalarında her hangi bir azalma olmadığını göstermektedir. O halde mevzuatta ya da uygulamada aksayan yönlerin, giderilmesi için atılması gereken adımların tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, aksayan yönler ve alınması gereken önlemler konusunda, bizzat sahadaki iş güvenliği uzmanlarının görüşlerini ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma, inşaat sektöründe sahada aktif olarak çalışan bir iş güvenliği uzmanınca hazırlanan yüksek lisans tezinin devamı niteliğindedir. Çalışma ile, akademisyenlerin ve sahada çalışan iş güvenliği uzmanının bilgi ve deneyimleri birlikte yansıtılacaktır. Araştırma bulguları, iş güvenliği uzmanlarına yönelik düzenlenen ve 303 uzman tarafından cevaplanan anket sonuçlarından elde edilmiştir. Bulgular: İş güvenliği uzmanları, “Kendilerine verilen yetkiden çok daha fazla yükümlülükleri olduğu; mevcut yetkilerini ise kullanamadıkları; sahada önlem alınmasını sağlama konusunda etkin olamadıkları; buna rağmen cezai sorumluluk taşıdıkları ve bu sebeple kendilerini günah keçisi hissettikleri; ülkemizde iş güvenliği kültürünün oluşacağına yönelik inançlarının olmadığı” görüşündedirler. Sonuç: Ülkemizde iş güvenliği kültürünün oluşması ve arzu edilen seviyeye gelinebilmesi maksadıyla, iş güvenliği uzmanlarının mevcut yetki ve statüleri değiştirilmeli, işverene karşı yaptırım yetkileri getirilmeli; bunun yanı sıra sistemin işleyişinin hızlanabilmesi ve etkinliğinin sağlanabilmesi için İSG Katip’te de bazı yeni düzenlemelere gidilmeli; bu konularda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: İş Güvenliğini Etkinleştirmek, İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki ve Yükümlülükleri, İş Güvenliği Uzmanlarının Cezai Sorumluluğu, İş Güvenliği Uzmanlarının Hukuki Statüleri

İlgili Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

 

* Marmara Üniversitesi (Fen Bilimleri Enstitüsü, İSG Bölümü)