Bir Vaka Analizi: Hastanelere Hizmet Veren Taşeron Yemek Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Bir Vaka Analizi: Hastanelere Hizmet Veren Taşeron Yemek Şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ümran Akman 1
Ayşenur Gül 1,2
Müge Ensari Özay 3

Özet

Endüstrileşme ile birlikte sanayide taşeron yemek hizmeti veren firmalarda artış gözlemlenmektedir. Yemek şirketlerinin NACE kodu az tehlikeli olmasına rağmen hizmet verdikleri hastane NACE kodu çok tehlikelidir. Bu da çalışanların kendi çalıştıkları sektörün dışında hizmet verdikleri alanlara göre de tehlike ve risklerin değerlendirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı toplu yemek üretimi yapan şirketlerde çalışan ve o şirketlerden hizmet alanların yaşadığı riskleri belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada kamuda sekiz hastaneye hizmet veren taşeron yemek şirketinde çalışanlarının yaşadığı tehlikeler incelenmiş, riskler belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Taşeron Yemek Firması

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

 

1- Işık Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2- Işık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, İstanbul, Türkiye
3- Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye