Hazır Beton Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Hazır Beton Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Özge Akboğa 1,
Selim Baradan 2

Özet

Türkiye’de son yıllarda önemli büyüme kaydeden Hazır Beton Sektörü işçilerin sağlığı ve güvenliğini tehdit eden kendine özgü risklere sahiptir. Bu sektörde çalışanlar hazır betonun üretimi ve müşterilere dağıtımı sırasında çeşitli risklere maruz kalmakta ve iş güvenliğini sağlamak sektör için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla, bu bildiri çalışmasında Hazır Beton Sektörü’nün iş güvenliği açısından kapsamlı olarak incelemesi yapılmıştır.

Çalışma kapsamında Türkiye ve Hollanda’da hazır beton üretimi yapan tesisler gezilmiş, tesislerdeki kilit personel ile görüşülmüş ve üretimin her safhası iş güvenliği açısından incelenmiştir.

Bu araştırma doğrultusunda Hazır Beton Sektörü’nde yapılan işler yedi ana gruba bölünerek gerçekleştirilen iş tehlike analizinde, sektördeki tehlikeler belirlenmiş ve bu tehlikelerin yarattığı riskleri yok edecek ya da azaltacak çözümler önerilmiştir. Çalışmada tipik bir hazır beton tesisinde üretim ve dağıtım aşamasında meydana gelebilecek tehlikeler, önleme yöntemleri ile birlikte detaylı olarak sergilenmiştir. Hazır Beton Sektörü’nde faaliyet gösteren firmalar, bu bilgileri doğrudan işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemlerine entegre ettiklerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısında azalma görüleceği beklenmektedir.

Anahtar sözcükler: İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Hazır Beton Sektörü, İş Güvenliği Analizi

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

1 Arş. Gör., Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.
2 Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir.