Erdemir, “Kazasız Çelik Üretimi” ilkesiyle İş Güvenliği’nin Lideri

Erdemir, “Kazasız Çelik Üretimi” ilkesiyle İş Güvenliği’nin Lideri

Dünya çelik sektöründe ön sıralarda yer alan ve rekabet ve kalitesiyle söz sahibi olan ülkemizin gözde sanayi kuruluşu Ereğli Demir Çelik Fabrikaları bu sayımızda yer alıyor. Dünya çelik devleri arasındaki haklı konumunu her alanda ortaya koyarak onurumuz ve gururumuz olan Erdemir; İş sağlığı ve iş güvenliği’nde de uluslararası bir üne sahip. OYAK grubunda  bağlı şirketleriyle de ayrı bir grup niteliğindeki Erdemir Genel Müdürü Oğuz Özgen’in yönetiminde tüm çalışanlaryla tek ses ve tek yürek olarak “Kazasız Çelik Üretimi” temel ilkesiyle yeni hedeflere yol alıyor.

Batı Kardeniz Temsilcimiz Cahit Akman tarafından gerçekleştirilen söyleşide, Erdemir’in İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kurumsal Sorumluluk kültürü gözler önüne seriliyor.

Erdemir’de İş ve İş Güvenliği ne Düzeydedir?

Erdemir, 1965 yılında faaliyete geçen Türkiye’nin ilk entegre yassı çelik üreticisidir. Çalışma Bakanlığı verilerinde, meslek gruplarına göre inşaat sektöründen sonra en fazla kazaların yaşandığı sektör, metal işleme sektörüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği, Erdemir’in kuruluşundan bu yana telaffuz edilen ve kadrolu personeli tarafından yürütülen bir süreçtir. Şirketimizde İş Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda 2000 yılında başlayan yönetim sistemi kurma çalışmaları, 2004 yılında düzeltme ve iyileştirmelerin tamamlanması ile TS 18001 İSG  Yönetim Sistemi belgesi alınarak başarı ile sonuçlanmıştır. 2006 yılında, özelleştirme süreci sonunda, OYAK Grubu’na geçilmesi ile şirketlerimizin yeniden yapılanması sayesinde, yeni belgelendirme süreci başlamış ve TSE tarafından yapılan denetleme sonrası “SIFIR HATA” ile TS 18001  İSG Yönetim Sistemi Belgesinin sürekliliği sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız “Kazasız Çelik” üretme temeli üzerine kuruludur. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları, toplam kalite felsefesine uygun bir süreç oluşturularak yürütülmektedir.

Hedef sistematiği çerçevesinde, “Kazasız Çelik Üretme” ana hedefi gerçekleştirmeleri yönünde alt hedefler verilmekte ve yıl boyunca performans takip edilmektedir.

24 saat hizmet veren ve birçok birimin bulunduğu Erdemir’de ayda bir İSG Kurul toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca 22 ünitenin aylık düzenli olarak yaptıkları İSG Ünite Komiteleri toplantıları ve çalışanların geniş katılımının sağladığı ünite alt komite toplantıları da yapılmaktadır.

2007 yılında yönetim tarafından uygulamaya alınan kararla; İşletme ünitelerine, iş güvenliği performansını yükseltmek amacıyla özel olarak seçilen 26 mühendis “Ünite İş Güvenliği Mühendisi” unvanı ile atanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ancak iyi bir Risk Değerlendirme ile yönetilebilir. Bu amaçla yıllardır yapılan risk değerlendirmeler bir kenara bırakılarak 2008 yılı başlarında Erdemir bilgi birikimi ve tecrübesi ile yeni bir yazılım “ERDS” yapılmış ve riskler tekrar değerlendirmeye alınmıştır.

Kazaların önlenmesinde önemli bir faktör olan ve kuvvetli yönlerimizden biri olarak bahsedilen “Kazaya Ramak Kaldı” olaylarının tespit edilmesi ve raporlanması da şirketimizde gerçekleştirilmektedir.