Demir Çelik Endüstrisinde Bir Asit Rejenerasyon Reaktöründe Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi

Demir Çelik Endüstrisinde Bir Asit Rejenerasyon Reaktöründe Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi

Handan AKARSU 1,
Prof. Dr. İbrahim TÜKENMEZ 2

Özet:

Bu çalışmada demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin Asit Rejenerasyon Prosesi (ARP) tesisinde kazaya yol açabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırma yapıldı. Bu amaçla üretim prosesinde veya ekipmanda meydana gelebilecek kazaların saptanması, analiz edilmesi ve ortadan kaldırılmaları için kullanılan ve nitel sonuçlar veren Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) yöntemi kullanıldı. HAZOP ile elde edilen risklerin önceliklendirilmesi amacıyla Risk Değerlendirme Karar Matrisi Yöntemi kullanılmak suretiyle sonuçlar yarı kantitatif hale getirildi. Analiz sonucunda reaktörde seçilen karar noktaları olabilecek 5 düğümde 16 adet sapma tespit edildi. Sapmaya neden olan toplam 16 sapma nedeninin 13 adedinin ekipman arızasından, 3 adedinin katı madde ile ilgili sorunlardan kaynaklandığı gözlendi. Kaza riski oluşturabilecek 30 sonuç belirlendi. Bu sonuçların 9’u ekipman hasarı, 8’i üretimin düşmesi, 6’sı patlama, 6’sı yangın, 1 adedi ise toksik gaz açığa çıkması olarak tespit edildi. Daha gerçekçi sonuçlar elde etmek amacıyla risk derecelendirmesinin mevcut bariyerlerden sonra yapılması nedeniyle katastrofik, çok yüksek veya yüksek risk seviyesinde herhangi bir risk saptanmadı; 36 orta, 14 çok düşük, 3 düşük kaza riski saptandı. Bu risklerden 30’unun varlık, 12’sinin insan 11’inin çevre üzerinde etkili olduğu tespit edilirken, itibar üzerinde etkisi olan bir risk tespit edilmedi.

Anahtar kelimeler: Asit rejenerasyon prosesi, risk analizi, HAZOP

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

 

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı
2- Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği