Demiryollarında Emniyet ve Güvenlik Kavramları Arasındaki İlişki

Demiryollarında Emniyet ve Güvenlik Kavramları Arasındaki İlişki

Yunus Emre ÜSTÜNDAĞ *

1. Giriş

Bu çalışma Emniyet ve Güvenlik kavramlarının farklı anlamlar taşımasına rağmen pek çok kişinin terimleri doğru kullanmaması ve birbirinin yerine kullanılması üzerine çıkan ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de Havayollarında ve Denizyollarında benzer çalışmaların yapılmasına rağmen demiryollarında bu kavramların açıklanması üstüne yapılan çalışmalar bulunmamaktadır.

Demiryollarının Türkiye’deki son yıllarda gelişmesi bizi yeni ihtiyaçlara sevk etmekte ve bazı kelimelerin anlamlarını süreç içinde yeniden tanımlamaya itmektedir. Özelikle hızlı tren sistemlerinin ve tünel teknolojilerinin gelişmesiyle Emniyet ve Güvenlik kelimeleri de demiryollarında kritik öneme sahip kavramlar olarak önemlerini arttırarak devam etmektedir. Bu kavramlar çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır ve birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Hatta son zamanlar da bu kavramların içine iş güvenliği kavramı da girmektedir ve çoğu zaman kavram kargaşalarına neden olmaktadır.

Bu çalışma demiryollarındaki Emniyet ve Güvenlik kavramlarına değinmekte ve birbirleri arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

* TCDD 1. Bölge Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüğü