Dijitalleşen Dünyada Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları

Dijitalleşen Dünyada Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları

Murat YAMAN 1
Erkan ÇAKIR 2

Özet:

Dijitalleşen dünyada akıllı uygulamalar hızla etrafımızı sarmakta, insanlığı ileri ufuklara taşımaktadır. Bu kapsamda dünyanın varoluşundan beri süre gelen ve insanlara maddi/manevi ağır zararlar veren afet ve acil durum yönetimi konusunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı önemli faydalar sağlayacaktır. Özellikle bu konuda geliştirilebilecek akıllı afet ve acil durum uygulamalarının maddi/manevi getirisi büyük olacaktır. Akıllı afet ve acil durum uygulamaları geliştirmek için büyük veri kaynaklarına ihtiyaç vardır ve bunun kaynağı ise akıllı kentlerdir.

Sağlanacak bir kurumlararası işbirliği ile akıllı kent bileşenleri ve mobil cihazlardan gelen veriler, akıllı afet ve acil durum konusunda akıllı uygulamalara dönüştürülecektir. Bu noktada çalışmanın ana teması, “dijitalleşen dünyada afet ve acil durum yönetimi nasıl akıllı hale getirilebilir? Sorusu üzerine kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı kentler, Kentsel Yönetişim, Akıllı Uygulamalar, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Akıllı Afet ve Acil Durum Uygulamaları

Makaleyi indirmek için lütfen tıklayınız.

1- Öğr. Gör., DPÜ, Altıntaş MYO
2-Dr. Öğr. Üyesi, DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi